Thứ Bảy (18/05/2024)

Tại sao nên đăng ký bản quyền?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Tại sao nên đăng ký bản quyền? Đăng ký bản quyền có bắt buộc hay không? Quy định về việc yêu cầu đăng ký bản quyền

Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra. Theo quy định phấp luật quyefn tác giả được tự động hình thành khi tác phẩm được tạo ra mà không phân biệt việc công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký. Như vậy, việc đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm có tác dụng gì? Có nhất thiết phải làm thủ tục đưang ký bản quyền hay không?

Lợi ích khi đăng ký bản quyền

Đăng ký bản quyền giúp cho người sáng tạo tác phẩm chống lại hành vi sao chép tác phẩm bất hợp pháp. Khi tạo ra một tác phẩm cụ thể sẽ tốn rất nhiều thời gian cũng như các tài nguyên khác của con người (tiền bạc, trí óc…). Việc đăng ký bản quyền tác giả có tác dụng ghi nhận sự sáng tạo này. Nếu mọi sự sáng tạo không được bảo hộ thì sẽ không ai sáng tạo nữa.

Việc đăng ký quyền tác giả là một trong các tài liệu để thực hiện thương mại hóa sản phẩm hoặc bảo vệ sản phẩm của mình khi phát hiện các hành vi bất hợp pháp liên quan tới bản quyền tác giả. Ví dụ một tác phẩm truyện trên youtube nếu tác giả phát hiện truyện không có tác quyền có thể báo cáo với youtube để xóa video.

Nếu người khác muốn sử dụng hoặc sao chép thì phải có sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền tác giả. Trường hợp có tranh chấp, chủ sở hữu đã đăng ký bản quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh, bên tranh chấp có nghĩa vụ chứng minh ngược lại.

Đăng ký bản quyền có bắt buộc không?

Theo quy định hiện nay việc đăng ký bản quyền không phải là điều kiện bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Tuy nhiên, để tối ưu hóa quyền lợi thì khách hàng nên đăng ký bản quyền tác giả.

Giảm nghĩa vụ chứng minh khi có tranh chấp xảy ra theo khoản 3 điều 49 Luật SHTT: “3. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.”

Được cơ quan nhà nước công nhận về việc đăng ký bản quyền. Có tài liệu về quyền tác giả khi xuất trình với bên thứ ba như chuyển nhượng hoặc xử lý với các hành vi vi phạm

Căn cứ phát sinh quyền tác giả?

Theo quy định tại khoản 1 điều 6 luật sở hữu trí tuệ quyền tác giả được phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ
1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký”.

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ hồ sơ theo quy định. Tham khảo tại đăng ký bản quyền tác giả
Bước 2: Nộp đơn đăng ký tại Cục bản quyền tác giả trực tiếp hoặc nộp qua đường bưu chính
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả. Trong trường hợp bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả thì Cục Bản quyền tác giả sẽ thông báocho người nộp đơn.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan