Thứ Hai (22/07/2024)

Hướng dẫn khắc phục, xử lý hóa đơn sai sót trên Bkav eHoadon

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hướng dẫn sử lý hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP lập sai trên hệ thống Bkav eHoadon

Đối với các hóa đơn điện tử có sai sót khách hàng có thể tham khảo tài bài viết xử lý hóa đơn điện tử sai sót. Trong bài viết này, AZLAW sẽ hướng dẫn cách xử lý hóa đơn sai sót của BKAV eHoadon.

Hóa đơn cấp mã nhưng chưa gửi cho người mua

Bạn cần thực hiện thông báo với Cơ quan Thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập, có sai sót. Cơ quan thuế sẽ thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của Cơ quan Thuế.

1. Để thông báo với Cơ quan Thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại cửa sổ “Chi tiết Hóa đơn” hiển thị, chọn mũi tên, sau đó chọn Xóa bỏ hóa đơn (4)

2. Cửa sổ “Xóa bỏ Hóa đơn” xuất hiện, Bạn nhập lý do xóa bỏ hóa đơn (5), sau đó bấm Tiếp tục (6).

Lưu ý: Lý do Xóa bỏ Hóa đơn sẽ được cập nhật vào mẫu 04/SS-HĐĐT và gửi lên Cơ quan Thuế, vì vậy Bạn cần nhập chính xác, đầy đủ lý do (tối đa 255 ký tự)

3. Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, nhập mã PIN Chữ ký số (7), sau đó bấm Xác nhận (8).

Như vậy bạn đã thực hiện Xóa bỏ hóa đơn và gửi mẫu 04/SS-HĐĐT lên Cơ quan Thuế, Bạn có thể kiểm tra quá trình tiếp nhận và duyệt bằng cách bấm vào xem lịch sử hóa đơn.

Hóa đơn chỉ sai sót về tên, địa chỉ người mua (đúng mã số thuế)

Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn và thông báo với Cơ quan Thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT.

Tại cửa sổ “Chi tiết Hóa đơn” hiển thị, bấm vào nút  (10), sau đó chọn Giải trình với Cơ quan Thuế (11)

Cửa sổ “Giải trình” hiện ra, Bạn chọn “Không có TB từ CQT (chủ động giải trình khi phát hiện sai sót) hoặc Có TB từ CQT (chỉ chọn trong trường hợp Cơ quan Thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế đã lập có sai sót thì Cơ quan Thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT) (12). Sau đó Bạn nhập Nội dung giải trình (Tối đa 255 ký tự) (13) và bấm Ký và Gửi giải trình đến CQT (14).

Cửa sổ nhập mã pin Chữ ký số USB Token hoặc xác nhận ký tự động bằng Chữ ký số HSM hiện ra, Bạn thực hiện các bước tương tự như trường hợp 3.1. Bạn có thể kiểm tra quá trình tiếp nhận và duyệt bằng cách bấm vào xem lịch sử hóa đơn tại biểu tượng .

Hóa đơn sai mã số thuế, số tiền, thuế suất, hàng hóa

Bạn có thể lựa chọn một trong hai cách xử lý là lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn có sai sót. Tại cửa sổ “Chi tiết Hóa đơn” hiển thị, bấm vào nút (15), sau đó chọn Thay thế hoặc Điều chỉnh hóa đơn (16)

Các thao tác Điều chỉnh hoặc Thay thế Bạn thực hiện tương tự với hóa đơn theo Thông tư cũ.

Lưu ý: Khi thực hiện điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn là Bạn đã gửi kèm hóa đơn gốc lên hệ thống Thuế vì vậy không cần gửi kèm mẫu 04/SS-HĐĐT

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan