Thứ Bảy (18/05/2024)

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Giải thể văn phòng đại diện như thế nào? Hồ sơ, trình tụ thủ tục chấm dứt (giải thể) văn phòng đại diện. Dịch vụ giải thể văn phòng đại diện công ty Việt Nam.

Trình tự, hồ sơ, thủ tục chấm dứt hoạt động (giải thể) văn phòng đại diện như thế nào? Quy trình giải thể văn phòng đại diện sẽ được AZLAW hướng dẫn trong bài viết này.

Lưu ý: Nội dung trong bài áp dụng cho văn phòng đại diện của công ty Việt Nam. Đối với trường hợp văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài xem tại bài viết chấm dứt VPĐD thương nhân nước ngoài

Chấm dứt mã số thuế của VPĐD tại cơ quan thuế

Các văn phòng đại diện có mã số thuế dạng MST-001 trong đó MST là mã số thuế của công ty chủ quản. Trước khi tiến hành giải thể văn phòng đại diện tại phòng ĐKKD doanh nghiệp cần làm thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế tại cơ quan thuế nơi VPĐD đặt trụ sở (hay còn gọi là giải thể văn phòng đại diện tại cơ quan thuế) . Hồ sơ theo thông tư 105/2020/TT-BTC

Xem thêm: Thủ tục đóng mã số thuế

Cơ quan thuế sẽ giải quyết hồ sơ trong vòng 5 ngày làm việc nếu đơn vị không phát sinh các khoản phạt thuế, nợ thuế. Trong trường hợp nếu có phát sinh các khoản phạt này doanh nghiệp sẽ nộp bổ sung để cơ quan thuế thực hiện đóng mã số thuế. Đối với văn phòng đại diện không phát sinh hoạt động kinh doanh. Do vậy, thủ tục về thuế tương đối đơn giản. VPĐD sẽ vẫn phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế trước khi tiến hành giải thể.

Hồ sơ đóng mã số thuế VPĐD
– Thông báo chấm dứt hiệu lực MST mẫu số 24/ĐK-TCT theo thông tư 105/2020/TT-BTC
– Bản sao giấy phép hoạt động văn phòng đại diện
Giấy giới thiệu thực hiện thủ tục

Lưu ý: Riêng với trường hợp các văn phòng đại diện thành lập trước đây chưa được cấp mã số thuế đơn vị phụ thuộc thì không phải làm bước này, phòng đăng ký kinh doanh sẽ tự xác nhận với cơ quan thuế về việc đơn vị chưa đăng ký mã số thuế theo công văn 2705/BKHĐT-ĐKKD ngày 12/04/2016

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được đề nghị hướng dẫn của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư một số tỉnh, thành phố về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chưa đăng ký mã số. Về vấn đề này, sau khi thống nhất với Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện như sau:
Khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế có ý kiến về việc đăng ký mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chưa thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế, cơ quan thuế có ý kiến bằng văn bản xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trên cơ sở hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động, đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế, cơ quan thuế có ý kiến bằng văn bản xác nhận doanh nghiệp đã đăng ký mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định.
Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 206 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 60 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Chấm dứt VPĐD tại phòng ĐKKD

Sau khi hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế VPĐD bước tiếp theo trong thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện sẽ thực hiện tại phòng ĐKKD nơi VPĐD đặt trụ sở. Hồ sơ theo quy định tại điều 72 nghị định 01/2021/NĐ-CP gồm
– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện
– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện
Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Câu hỏi thường gặp

Chấm dứt văn phòng đại diện gồm các bước nào?

Khi chấm dứt văn phòng đại diện sẽ gồm các bước:
– Chấm dứt VPĐD tại cơ quan thuế (đóng mã số thuế VPĐD)
– Chấm dứt VPĐD tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Mẫu quyết định giải thể văn phòng đại diện

Quyết định giải thể văn phòng đại diện do DN tự soạn thảo bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan