Thứ Tư (28/02/2024)

Cam kết không mang thai khi ký hợp đồng lao động

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Cam kết không mang thai có hợp pháp? Chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do mang thai? Mẫu cam kết không mang thai?

Hiện nay một số doanh nghiệp ký hợp đồng với lao động nữ, trong đó có thỏa thuận về việc lao động nữ không được mang thai trong 3 năm đầu làm việc. vậy những hợp đồng lao động như vậy có vi phạm pháp luật không?

Trả lời

Theo quy định tại bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

Điều 13. Hợp đồng lao động
1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.
Điều 15. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động
1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.
2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Xem thêm: Hợp đồng lao động

Như vậy, việc giao kết hợp đồng lao động yêu cầu “cấm lao động nữ mang thai” là trái luật và đạo đức xã hội. Ngoài ra, theo khoản 3 điều 137 luật lao động quy định:

Điều 137. Bảo vệ thai sản đối
Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Theo đó, người lao động không được sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ “vì lý do mang thai”. Trường hợp người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do mang thai sẽ bị xử phạt theo điểm e khoản 2 điều 27 nghị định 28/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 27. Vi phạm quy định về lao động nữ
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
e) Sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết hoặc người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

Trên thực tế, một số doanh nghiệp yêu cầu lao động nữ ký thoả thuận hoặc cam kết không mang thai trong quá trình thực hiện hợp đồng. Tuy vậy, việc cam kết như vậy là trái luật và không có hiệu lực.

Xem thêm: Chấm dứt hợp đồng lao động

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan