Thứ Tư (24/07/2024)

Giấy phép in, gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Các quy định về In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài? Giấy phép In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài? Dịch vụ xin giấy phép in gia công cho nước ngoài.

In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài là gì?

In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài là việc các đơn vị có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm thực hiện cho các đơn vị nước ngoài theo quy định điều 32 luật xuất bản 2012. Trước khi thực hiện in gia công XBP cho nước ngoài, tổ chức thực hiện phải thực hiện cấp phép tại cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung in gia công XBP cho nước ngoài

Việc in gia công XBP cho nước ngoài tuân theo điều 10 luật xuất bản 2012 gồm:

Điều 10. Những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản
1. Nghiêm cấm việc xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có nội dung sau đây:
a) Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc;
b) Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục;
c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;
đ) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
2. Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây:
a) Xuất bản mà không đăng ký, không có quyết định xuất bản hoặc không có giấy phép xuất bản;
b) Thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký duyệt hoặc bản thảo tài liệu không kinh doanh có dấu của cơ quan cấp giấy phép xuất bản;
c) In lậu, in giả, in nối bản trái phép xuất bản phẩm;
d) Phát hành xuất bản phẩm không có nguồn gốc hợp pháp hoặc chưa nộp lưu chiểu;
đ) Xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy hoặc nhập khẩu trái phép;
e) Các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

Thủ tục cấp phép in gia công XBP cho nước ngoài

Hồ sơ cấp phép
Theo quy định tại khoản 3 điều 34 Luật xuất bản 2012 hồ sơ cấp phép gồm:
– Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mẫu 20 thông tư 01/2020/TT-BTTTT
– Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in;
– Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;
– Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt;
– Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in.

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

Cơ quan giải quyết:
– Sở Thông tin và Truyền thông với cơ quan tại địa phương
– Cục Xuất bản, In và Phát hành với cơ quan tại trung ương

Dịch vụ tại AZLAW

– Tư vấn cho khách hàng về điều kiện, nội dung in gia công XBP cho nước ngoài
– Hỗ trợ thực hiện xin giấy phép in gia công XBP cho nước ngoài
– Theo dõi tiến độ in gia công XBP cho nước ngoài

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan