Thứ Ba (19/10/2021)

Giấy phép nhập khẩu que thử thai

Que thử thai nhập khẩu vào Việt Nam để kinh doanh cần làm thủ tục gì? Các loại giấy phép cần chuẩn bị khi nhập khẩu que thử thai?

Trả lời

Que thử thai là một trong những loại trang thiết bị y tế, theo quy định tại định nghĩa về trang thiết bị y tế que thử thai thuộc loại trang thiết bị y tế invitro để chẩn đoán sự thụ thai: “Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự xét nghiệm là trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được chủ sở hữu chỉ định sử dụng cho những người chưa được đào tạo về lĩnh vực liên quan.” Theo quy định về phân loại trang thiết bị y tế tại Quy tắc 4, Phần III, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT, thì que thử thai là trang thiết bị y tế loại B:

Phần III: QUY TẮC PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐOÁN IN VITRO
Quy tắc 4
Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro tự xét nghiệm được phân vào loại C. Trường hợp kết quả xét nghiệm của trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro không phục vụ quyết định điều trị hoặc chỉ có giá trị tham khảo và cần thực hiện xét nghiệm bổ sung phù hợp tại phòng xét nghiệm thì trang thiết bị này thuộc loại B.

Theo quy định tại nghị định 36/2016/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 169/2018/NĐ-CP và nghị định 03/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 68. Điều khoản chuyển tiếp
6. Bắt đầu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng các trang thiết bị y tế thuộc loại A kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng có hiệu lực kể từ 01 tháng 7 năm 2017; bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký lưu hành các trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 và số lưu hành trang thiết bị y tế có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, trừ trường hợp quy định tại điểm c, d khoản 5 Điều này

Như vậy, đối với các doanh nghiệp nhập khẩu que thử thai để kinh doanh sẽ cần làm thủ tục phân loại trang thiết bị y tế. Que thử thai không cần phải thực hiện công bố điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế để có thể bán trong các nhà thuốc, bệnh viện. Hiện tại, do quy định chưa được cụ thể nên tuỳ từng cơ quan hải quan có thể xảy ra một số trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Que thử thai chỉ cần phân loại có thể nhập khẩu bình thường

Trường hợp 2: Que thử thai phải xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo thông tư 30/2015/TT-BYT. Trường hợp này áp dụng với que thử thai với chất thử, chẩn đoán (thường dùng với máy xét nghiệm PCR)

Trường hợp 3: Que thử thai phải cấp giấy phép nhập khâu đối với sinh phẩm y tế dùng để chẩn đoán theo thông tư 47/2010/TT-BYT

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay