Thứ Ba (28/09/2021)

Quy định về việc nộp quỹ phòng, chống thiên tai

Hiện nay công ty chúng tôi nhận được văn bản yêu cầu truy thu về quỹ phòng chống thiên tai, cho tôi hỏi những đối tượng nào phải đóng quỹ này và cách tính mức đóng như thế nào?

Hiện nay công ty chúng tôi nhận được văn bản yêu cầu truy thu về quỹ phòng chống thiên tai, cho tôi hỏi những đối tượng nào phải đóng quỹ này và cách tính mức đóng như thế nào? Xin quý công ty vui lòng trích dẫn văn bản luật để chúng tôi được rõ

Trả lời

Quỹ phòng chống thiên tai là quỹ được thành lập ở cấp tỉnh, do UBND cấp tỉnh quản lý được quy định tại nghị định 94/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2014.

Điều 5. Đối tượng và mức đóng góp
1. Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập:
Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:
a) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp;
b) Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng;
c) Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm.
3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ.

Do vậy bên bạn có thể căn cứ lại vào tài sản của công ty được nghi nhận trên báo cáo tài chính và số lượng người lao động để tính lại xem mức thu mà bên Sở nông nghiệp thu đã đúng chưa. Ngoài ra bên bạn sẽ thông báo mức thu như trên cho người lao động biết để mình truy thu phần của người lao động.

Xem thêm: Quy định về quỹ an ninh quốc phòng

Về xử phạt hành chính do không đóng quỹ phòng chống thiên tai. Nghị định xử phạt hành chính mới nhất trong lĩnh vực phòng chống lụt bão là Nghị định 104/2017/NĐ-CP, nghị định này được ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2017 tuy nhiên lại có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.

Điều 11. Vi phạm về đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai
1. Phạt tiền bằng số tiền phải đóng góp còn thiếu theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi đóng thiếu quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm, cụ thể:
a) Đối với cá nhân đến ngày 30 tháng 5 đã đóng nhưng chưa đóng đủ mức phải đóng góp theo quy định và trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm mới đóng phần còn thiếu;
b) Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập:
Đến ngày 30 tháng 5 đã đóng lần thứ nhất nhưng chưa đóng đủ số tiền phải đóng góp theo quy định và số tiền thiếu của lần thứ nhất đóng trước ngày 30 tháng 10 hàng năm.
Đến ngày 30 tháng 10 hàng năm đã đóng lần thứ hai nhưng chưa đóng đủ số tiền phải đóng góp theo quy định và số tiền còn thiếu của lần thứ hai đóng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Phạt tiền gấp 1,5 lần mức phải đóng góp theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi đóng chậm quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm, cụ thể:
a) Đối với cá nhân đóng quỹ phòng, chống thiên tai trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 5 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm;
b) Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đóng lần thứ nhất trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 5 đến ngày 30 tháng 10 hàng năm và đóng số tiền còn lại trong thời gian từ sau ngày 30 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.
3. Phạt tiền gấp 2,0 lần mức phải đóng góp theo từng đợt nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50.000.000 đồng đối với hành vi không đóng quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm, cụ thể:
a) Đối với cá nhân đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm chưa đóng đủ quỹ phòng, chống thiên tai;
b) Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập đến hết ngày 30 tháng 10 hàng năm chưa đóng lần thứ nhất và đến hết ngày 31 tháng 12 chưa đóng số tiền còn lại phải đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc đóng góp quỹ phòng chống thiên tai theo mức quy định đối với hành vi vi phạm tại khoản 1, 2, 3 Điều này.

Trước nghị định này Chính phủ ban hành nghị định 139/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08 tháng 12 năm 2013. Nghị định này không đề cập đến xử phạt hành chính đối với hành vi không nộp quỹ phòng chống thiên tai.

Do vậy, nếu hết năm 2017 bên bạn không thực hiện nộp quỹ này thì mới bị xử phạt hành chính theo điều 11, Nghị định 104/2017/NĐ-CP. Hiện tại bên bạn chưa bị xử phạt hành chính đối với việc chậm nộp quỹ phòng chống thiên tai.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay