Thứ Tư (12/06/2024)

Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo theo quy định mới nhất!

Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh không quá một năm, có thể gia hạn thời gian tạm ngừng nhiều lần. Vậy doanh nghiệp có thể kinh doanh trở lại khi chưa hết thời hạn tạm ngừng không? Theo quy định tại điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

Điều 66. Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
1. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.
5. Doanh nghiệp có thể đề nghị đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đồng thời với đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đồng thời với tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, khi doanh nghiệp cũng như các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp muốn hoạt động trở lại khi chưa hết thời hạn tạm ngừng đã thông báo, sẽ gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hồ sơ tiếp tục kinh doanh trước thời hạn:
– Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
– Văn bản uỷ quyền thực hiện thủ tục
– Giấy tờ pháp lý của người thực hiện thủ tục

Xem thêm:
Các bước đăng ký kinh doanh bằng tài khoản ĐKKD
Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng chữ ký số công cộng

Lưu ý: Khi muốn kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng đã thông báo, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Tiếp tục hoạt động trở lại có phải nộp lệ phí môn bài? Ngoài ra theo quy định tại khoản 3 điều 4 thông tư 302/2016/TT-BTC (sửa đổi bởi thông tư 65/2020/TT-BTC)

3. …
Người nộp lệ phí môn bài đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điều kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm

Xem thêm: Lệ phí môn bài

Xử phạt khi kinh doanh không thông báo? Trong trường hợp không thực hiện thông báo này doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm d khoản 1 điều nghị định 122/2021/NĐ-CP như sau:

Điều 50. Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
c) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh.

Ngoài ra, nếu trong quá trình tạm ngừng mà doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mà không xuất hoá đơn hoặc có sử dụng hoá đơn mà không báo cáo tình hình sử dụng có thể bị xử lý theo trường hợp sử dụng bất hợp pháp hoá đơn theo nghị định 125/2020/NĐ-CP hoặc tội trốn thuế theo bộ luật hình sự 2015

Điều 16. Xử phạt hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn
1. Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định đối với một trong các hành vi sau đây:
đ) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm nhưng khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện, người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.
Điều 17. Xử phạt hành vi trốn thuế
1. Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:
đ) Sử dụng chứng từ không hợp pháp; sử dụng không hợp pháp chứng từ; sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, giảm, số tiền thuế được hoàn; lập thủ tục, hồ sơ hủy vật tư, hàng hóa không đúng thực tế làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn, được miễn, giảm;

Câu hỏi thường gặp

1. Hoạt động kinh doanh trở lại có phải thông báo với cơ quan thuế ? Theo quy định tại nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:
Điều 4. Quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh
3. Người nộp thuế tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký thì không phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định.
Trường hợp người nộp thuế hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh và phải thực hiện đầy đủ các quy định về thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.
Đối với người nộp thuế thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này thì thực hiện thông báo đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn.

Tuy nhiên, hiện tại việc gửi hồ sơ sẽ thông qua phòng ĐKKD doanh nên doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục thông báo tới phòng ĐKKD
2. Nghĩa vụ thuế khi tiếp tục kinh doanh trở lại? Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.
3. Mẫu thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trở lại ở đâu? Khách hàng có thể tham khảo mẫu II-21 tại thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. Tuy nhiên cần lưu ý đây là mẫu chung với hoạt động tạm ngùng và tiếp tục hoạt động do vậy cần xoá bỏ các phần liên quan tới tạm ngưng hoạt động

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan