Thứ Bảy (21/05/2022)

Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Hồ sơ, trình tự, thủ tục tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo theo quy định mới nhất!

Doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh không quá một năm, có thể gia hạn thời gian tạm ngừng nhiều lần. Vậy doanh nghiệp có thể kinh doanh trở lại khi chưa hết thời hạn tạm ngừng không? Theo quy định tại điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

Điều 66. Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
1. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.
5. Doanh nghiệp có thể đề nghị đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đồng thời với đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đồng thời với tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, khi doanh nghiệp cũng như các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp muốn hoạt động trở lại khi chưa hết thời hạn tạm ngừng đã thông báo, sẽ gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hồ sơ tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

– Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
– Văn bản uỷ quyền thực hiện thủ tục

Xem thêm:
Các bước đăng ký kinh doanh bằng tài khoản ĐKKD
Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng chữ ký số công cộng

Lưu ý: Khi muốn kinh doanh trước thời hạn tạm ngừng đã thông báo, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Xử phạt tiếp tục hoạt động kinh doanh mà không thông báo

Trong trường hợp không thực hiện thông báo này doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 32 nghị định 50/2016/NĐ-CP như sau:

Điều 32. Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
d) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh;

Ngoài ra, nếu trong quá trình tạm ngừng mà doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mà không xuất hoá đơn hoặc có sử dụng hoá đơn mà không báo cáo tình hình sử dụng có thể bị xử lý theo trường hợp sử dụng bất hợp pháp hoá đơn theo thông tư 166/2013/TT-BTC hoặc tội trốn thuế theo bộ luật hình sự 2015

Điều 13. Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế
Người nộp thuế có hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật bị xử phạt theo số lần tính trên số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận như sau:
1. Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu (trừ các trường hợp bị xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư này) hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:
b) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, chứng từ; hóa đơn không có giá trị sử dụng để kê khai thuế làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.

FAQ Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Hoạt động kinh doanh trở lại có phải thông báo với cơ quan thuế ?

Theo điểm d khoản 1 điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC: “Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định”. Tuy nhiên, hiện tại việc gửi hồ sơ sẽ thông qua phòng ĐKKD doanh nên doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục thông báo tới phòng ĐKKD

Nghĩa vụ thuế khi tiếp tục kinh doanh trở lại

Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

Mẫu thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trở lại ở đâu

Khách hàng có thể tham khảo mẫu II-21 tại thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. Tuy nhiên cần lưu ý đây là mẫu chung với hoạt động tạm ngùng và tiếp tục hoạt động do vậy cần xoá bỏ các phần liên quan tới tạm ngưng hoạt động

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay