Thứ Tư (28/02/2024)

Khôi phục mã số thuế do giải thể mà muốn hoạt động trở lại

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Hướng dẫn khôi phục mã số thuế trong trường hợp NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (do giải thể mà muốn hoạt động trở lại)

Đang giải thể có thể dừng lại và tiếp tục hoạt động hay không? Khôi phục mã số thuế khi đang làm thủ tục giải thể? Hiện tại công ty chúng tôi đang làm thủ tục giải thể và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, tra trên trang thông tin tổng cục thuế gdt.gov.vn mã số thuế ghi là “NNT ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế”. Hiện tại chủ sở hữu công ty đã khắc phục được những khó khăn và không dự định tiếp tục giải thể nữa. Vậy chúng tôi phải làm những thủ tục gì?

Có thể khôi phục mã số thuế sau khi có quyết định giải thể hay không?

Theo công văn 1062/TCT-KK ngày 29/03/2018 của tổng cục thuế không có phép doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sau khi đã có quyết định giải thể và chuyển trạng thái mã số thuế, do vậy với trường hợp này doanh nghiệp tiếp tục giải thể và lập công ty mới.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7536/CT-KK&KKT ngày 26/2/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vướng mắc về khôi phục hoạt động của doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ tại Khoản 3, Khoản 7, Điều 202 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ tại Điều 64 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
Căn cứ tại Điểm b Khoản 1, Điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định về khôi phục mã số thuế.
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Liên doanh Tân Đại Lộc (MST: 0500502128) đã có Quyết định giải thể số 05/2017/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2017 và đã gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan thuế để giải thể doanh nghiệp nhưng chưa gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh là vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp. Đề nghị doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.
Công ty Liên doanh Tân Đại Lộc không được khôi phục mã số thuế sau khi cơ quan thuế đã đưa về trạng thái người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Trường hợp, doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động kinh doanh trở lại thì thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp mới theo quy định.

Tuy nhiên, công văn này áp dụng theo quy định cũ. Hiện nay, việc doanh nghiệp đã làm thủ tục thông báo giải thể nhưng chưa hoàn tất đóng mã số thuế có thể thực hiện mở lại theo quy định. Tại điều 40 Luật quản lý thuế 2019 quy định:

Điều 40. Khôi phục mã số thuế
1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh nếu được khôi phục tình trạng pháp lý theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì đồng thời được khôi phục mã số thuế.

Ngoài ra, tại điều 18 thông tin 105/2020/TT-BTC cũng quy định:

Điều 18. Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế
2. Hồ sơ khôi phục mã số thuế theo quyết định, thông báo, giấy tờ khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
a) Giao dịch thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã.
b) Quyết định của Tòa án hủy bỏ Quyết định tuyên bố cá nhân là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Do vậy, việc khôi phục lại mã số thuế sẽ theo thông báo khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp do phòng ĐKKD ban hành.

Thủ tục khôi phục tình trạng pháp lý doanh nghiệp do hủy bỏ quyết định giải thể

Theo quy định tại điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 và khoản 7 điều 70 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc hủy bỏ quyết định giải thể cụ thể như sau:

Điều 207. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp sau đây:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
b) Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

Luật doanh nghiệp 2020

Xem thêm: Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp

Điều 70. Đăng ký giải thể doanh nghiệp đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp
Việc đăng ký giải thể doanh nghiệp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:
7. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp và Phòng Đăng ký kinh doanh chưa chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải thông báo và nghị quyết, quyết định về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi thông tin huỷ bỏ nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.

Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Như vậy, theo quy định này trường hợp công ty đang làm thủ tục giải thể mà muốn tiếp tục hoạt động sẽ thực hiện hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh hồ sơ gồm:
– Thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể
– Biên bản họp, quyết định (tùy loại hình công ty)
– Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục kèm theo giấy tờ pháp lý của người thực hiện thủ tục

Sau khi thực hiện thủ tục này tại phòng ĐKKD, doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục tại cơ quan thuế. Việc khôi phục mã số thuế sẽ do cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh liên thông thực hiện. Cụ thể tại điều 19 thông tư 105/2020/TT-BTC quy định:

Điều 19. Xử lý hồ sơ khôi phục mã số thuế và trả kết quả
3. Khi cơ quan thuế nhận được giao dịch khôi phục tình trạng pháp lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế ngay trong ngày nhận được giao dịch.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan