Thứ Bảy (20/07/2024)

Tội làm nhục người khác

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Cầu thành tội phạm của tội làm nhục người khác theo quy định của luật hình sự 2015.

Làm nhục người khác làm một trong những hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định hiện nay. Trên thực tế có nhiều hành vi xúc phạm và làm nhục người khác, tuy nhiên không phải hành vi nào cũng cấu thành tội làm nhục người khác theo quy định của Bộ luật hình sự. Tội làm nhục người khác được quy định tại điều 155 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017 như sau:

Điều 155. Tội làm nhục người khác
1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
a) Phạm tội 02 lần trở lên;
b) Đối với 02 người trở lên;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Đối với người đang thi hành công vụ;
đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;
e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên
b) Làm nạn nhân tự sát.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Căn cứ vào quy định trên có thể thấy khái niệm về việc làm nhục người khác chính là hành vi bằng lời nói, hoặc hành động để hạ nhục uy tín, danh dự và nhân phẩm của họ.

Ví dụ

Bằng lời nói: Sỉ nhục, lăng mạ, chửi bới một cách thô bỉ, tục tĩu…đối tượng ở đây chính là người bị làm nhục nhằm mục đích làm cho người đó thấy xấu hỗ, nhục nhã trước những người xung quanh

Bằng hành động: Các hành vi thô bỏ (có thể kèm hoặc ko kèm lời nói) với người bị hại trước đám đông hoặc tung ảnh, clip lên mạng xã hội

Đặc trưng chính cuar các hành vi này thường trực tiếp diễn ra và công khai trước nhiều ngưuời hoặc đám đông. Tuy nhiên mức độ của các hành vi này phải gây ra các ảnh hưởng xấu tới danh dự, nhân phẩm của người bị hại. Đây làm một tội chỉ bị khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại.

Khách thể của tội làm nhục người khác: Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác

Mặt chủ quan: Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

Chủ thể của tội phạm: Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự có thể hiểu ở đây là người từ 16 tuổi trở lên.

Cách xử lý khi bị làm nhục cấu thành tội phạm

Người bị làm nhục, xúc phạm có thể ghi nhận lại các căn cứ có thể bằng hình ảnh hoặc video để tố cáo tới cơ quan công an gần nhất.

Xem thêm: Mẫu đơn trình báo công an

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan