Liên hệ tư vấn 1900.6165

Trích lục ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn, hiện nay trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp không thể hiện ngành nghề chỉ thể hiện một số thông tin như: tên doanh nghiệp, mã số, địa chỉ, đại diện….Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp được đăng tải công khai tại cổng thông tin điện tử quốc gia dangkykinhdoanh.gov.vn

Tuy nhiên, một số trường hợp các đơn vị hoặc các cơ quan chức năng vẫn có yêu cầu doanh nghiệp phải có xác nhận ngành, nghề kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp (có dấu và chữ ký của cơ quan đăng ký kinh doanh), đối với các trường hợp này doanh nghiệp cần làm như thế nào?

Cách 1: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là cách mà nhiều người sẽ nghĩ đến nhất, theo đó khi thay đổi ngành nghề (bổ sung hoặc loại bỏ ngành nghề) doanh nghiệp sẽ nhận được “giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp”. Tuy nhiên do thẩm quyền quyết định việc thay đổi ngành nghề là đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên nên đối với một số công ty có quy mô lớn việc triệu tập họp thường không khả thi, ngoài ra việc thay đổi ngành nghề cũng cần phải đóng phí công bố thông tin (hiện tại là 300.000VNĐ). Thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh áp dụng theo quy định tại điều 49 nghị định 78/2015/NĐ-CP hồ sơ gồm:
– Biên bản họp, quyết định về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh
– Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Cách 2: Trích lục thông tin đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại điều 33, 34 luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc công bố thông tin và cung cấp thông tin doanh nghiệp

Điều 33. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh;
Điều 34. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
2. Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà doanh nghiệp phải công khai theo quy định của pháp luật.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Mặt khác tại K4 điều 31 nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn như sau: “Các tổ chức, cá nhân có thể đề nghị để được cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý và báo cáo tài chính của doanh nghiệp thông qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phải trả phí theo quy định” do vậy khi doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận ngành, nghề chỉ cần làm văn bản đề nghị trích lục ngành nghề kinh doanh và gửi trực tiếp với phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Thời gian trích lục ngành, nghề kinh doanh khoảng 7 ngày và không mất phí công bố thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ABC
————–
Số: 01/2019/CV-ABC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-
Hà Nội, Ngày … tháng … năm 2019

CÔNG VĂN
(V/v: Cung cấp thông tin doanh nghiệp)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
Mã doanh nghiệp: 0106919xxx
Trụ sở chính: …., Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Đại diện theo pháp luật: Phạm Quốc X                                                                    

Thưa quý phòng!

Công ty chúng tôi được thành lập ngày 30/07/2015, trong quá trình hoạt động kinh doanh một số trường hợp đối tác yêu cầu xác nhận nội dung ngành nghề tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Vì vậy, căn cứ điều 33, điều 34 Luật doanh nghiệp 2014 khoản 4 điều 31 nghị định 78/2015/NĐ-CP, chúng tôi đề nghị phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp và xác nhận nội dung ngành, nghề kinh doanh của công ty chúng tôi. Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin phòng đăng ký kinh doanh cung cấp theo đúng quy định pháp luật! Xin cảm ơn quý phòng!

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu)
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165