Thứ Hai (22/07/2024)

Khiếu nại quyết định từ chối đăng ký nhãn hiệu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Khiếu nại quyết định từ chối đăng ký nhãn hiệu là gì? Hướng dẫn khiếu nại quyết định từ chối đăng ký nhãn hiệu? Quy trình xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu?

Quyết định từ chối đăng ký nhãn hiệu là gì?

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, nếu Cục sở hữu trí tuệ cho rằng nhãn hiệu không đủ điều kiện để cấp văn bằng bảo hộ hoặc một số lý do khác thì cục sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ. Như vậy, hiểu đơn giản quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ là quyết định của cục SHTT về việc không đồng ý cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu mà khách hàng đăng ký.

Các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Các trường hợp từ chối cấp văn bằng bảo hộ phổ biến là do nhãn hiệu không đáp ứng yêu cầu bảo hộ. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều trường hợp ngay cả các thẩm định viên của cục SHTT cũng có nhầm lẫn (chủ quan hoặc khách quan) do số lượng đơn tại Cục SHTT tương đối lớn. Do vậy, nhiều trường hợp khi có dự định từ chối đơn hoặc quyết định từ chối vẫn có thể khiếu nại thành công. Ngoài ra, các trường hợp phổ biến tiếp theo là do nhãn hiệu đủ điều kiện bảo hộ nhưng không nộp phí cũng sẽ có QĐTC cấp văn bằng bảo hộ do không nộp phí. Ví dụ như sau:

(11/01/2018) 221 : QĐ chấp nhận đơn
(27/08/2020) 251 : Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
(22/12/2020) 285 : QĐTC vì không nộp phí/ lệ phí cấp VBBH

Trường hợp nào có thể khiếu nại?

Theo quy định pháp luật việc khiếu nại áp dụng đối với quyết định hành chính. QĐTC cấp đăng ký nhãn hiệu cũng là một trong những quyết định hành chính. Vì vậy, khi có cơ sở cho rằng quyết định này không chính xác thì người nộp đơn có thể thực hiện khiếu nại theo quy định.

Lưu ý: Các thông báo mang tính chất thông tin, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ không được coi là quyết định hành chính và không phải là đối tượng khiếu nại, ví dụ thông báo kết quả thẩm định, thông báo thiếu sót, yêu cầu sửa đổi, bổ sung tài liệu, dự định từ chối, thông báo tạm thời từ chối bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế. Dự định từ chối đơn (không phải quyết định) chỉ là văn bản trao đổi giữa cục SHTT và người nộp đơn nên trường hợp này không thể thực hiện khiếu nại mà chỉ có thể trả lời để cục SHTT xem xét cấp hoặc từ chối đối với đưang ký nhãn hiệu.

Khiếu nại quyết định từ chối đăng ký nhãn hiệu

Khi nhận được quyết định từ chối, người nộp đơn có quyền khiếu nại trực tiếp tới cơ quan ra quyết định (là cục SHTT) nếu có căn cứ cho rằng việc từ chối là không chính xác. Việc khiếu nại có thể thực hiện hai lần. Lần 1, khiếu nại trực tiếp tới cục SHTT, lần 2 khiếu nại tới cơ quan cao hơn 1 cấp (bộ KHCN). Nếu kết quả giải quyết khiếu nại không đáp ứng kỳ vọng của người khiếu nại hoặc hết thời hiệu thì người khiếu nại có thể thực hiện khởi kiện hành chính.

Hồ sơ khiếu nại

Hồ sơ khiếu nại theo quy định tại thông tư 01/2007/TT-BKHCN hợp nhất như sau:

22.2 Đơn khiếu nại
a) Mỗi đơn khiếu nại có thể khiếu nại một hoặc nhiều quyết định, thông báo nếu các quyết định, thông báo đó có cùng một nội dung và lý do khiếu nại, với điều kiện người khiếu nại phải nộp phí cung cấp dịch vụ để giải quyết khiếu nại về sở hữu công nghiệp (nếu có), gồm phí thẩm định đơn, phí tra cứu thông tin theo quy định đối với từng quyết định, thông báo bị khiếu nại.
b) Đơn khiếu nại phải gồm các tài liệu sau đây:
(i) Tờ khai khiếu nại, làm theo Mẫu 05-KN quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;
(ii) Văn bản giải trình lý do khiếu nại (theo quy định tại điểm 22.2.c dưới đây) và chứng cứ chứng minh lý lẽ khiếu nại (theo quy định tại điểm 22.2.d dưới đây);
(iii) Bản sao quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại của Cục Sở hữu trí tuệ và bản sao đơn đăng ký sở hữu công nghiệp là đối tượng của quyết định hoặc thông báo đó (trong trường hợp người nộp đơn khiếu nại lần hai); hoặc tài liệu chỉ dẫn thông tin về các tài liệu nêu trên;
(iv) Bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (đối với khiếu nại lần hai);
(v) Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện); Đối với khiếu nại lần hai, bản sao giấy ủy quyền thuộc trường hợp quy định tại điểm 4.5 của Thông tư này phải có xác nhận của Cục Sở hữu trí tuệ;
(vi) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
c) Văn bản giải trình lý do khiếu nại phải nêu rõ:
(i) Đối tượng khiếu nại: quyết định hoặc thông báo bị khiếu nại (nêu rõ số, ngày ra quyết định, thông báo);
(ii) Lý do khiếu nại: quy định pháp luật bị vi phạm (tên văn bản, số điều khoản) và quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm;
(iii) Nội dung khiếu nại: nêu rõ và luận giải chi tiết (kèm theo chứng cứ (nếu cần)) về các yếu tố trái pháp luật của quyết định, thông báo bị khiếu nại như quy định tại điểm 22.1.d của Thông tư này;
(iv) Yêu cầu của người khiếu nại: sửa đổi, hủy bỏ một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ quyết định, thông báo bị khiếu nại;
(v) Danh mục chứng cứ kèm theo (nếu có).
d) Chứng cứ là tài liệu (bằng chứng) hoặc hiện vật (vật chứng) dùng để chứng minh, làm rõ lý lẽ khiếu nại. Chứng cứ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
(i) Chứng cứ có thể là tài liệu bằng tiếng nước ngoài với điều kiện phải kèm theo bản dịch ra tiếng Việt trong trường hợp người giải quyết khiếu nại yêu cầu;
(ii) Trong trường hợp bằng chứng là tài liệu do cá nhân, tổ chức không có con dấu hoặc của cá nhân, tổ chức nước ngoài đứng tên thì phải được công chứng hoặc cơ quan có thẩm quyền xác nhận chữ ký theo quy định;
(iii) Trong trường hợp bằng chứng là các vật mang tin (ấn phẩm, băng hình…) thì tùy từng trường hợp phải chỉ rõ xuất xứ, thời gian phát hành, công bố của các tài liệu nêu trên, hoặc chỉ rõ xuất xứ, thời gian công bố của các thông tin được thể hiện trên các vật mang tin đó;
(iv) Vật chứng phải kèm tài liệu mô tả rõ các đặc điểm có liên quan trực tiếp tới nội dung khiếu nại.

Thời hiệu khiếu nại

– Khiếu nại lần đầu được thực hiện trong vòng 90 ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp;
– Khiếu nại lần thứ hai là 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại đó không được giải quyết hoặc tính từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Dịch vụ khiếu nại quyết định từ chối cấp đăng ký nhãn hiệu

AZLAW tư vấn và thực hiện thủ tục khiếu nại quyết định từ chối cấp đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thực hiện các công việc sau đây:
– Xem xét, đánh giá khả năng khiếu nại đối với yêu cầu của khách hàng
– Thực hiện thu thập chứng cứ, soạn thảo hồ sơ khiếu nại cho khách hàng
– Đại diện khách hàng thực hiện việc khiếu nại tại cục SHTT
– Tham gia đối thoại, trả lời các yêu cầu trong quá trình khiếu nại…

Trên đây là các thông tin chi tiết về việc khiếu nại quyets định từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Khách hàng có yêu cầu dịch vụ vui lòng liên hệ để được hỗ trợ cụ thể.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan