Liên hệ tư vấn 1900.6165

Phân biệt thuế, phí, lệ phí

Thuế, phí, lệ phí đều là các khoản đóng cho ngân sách nhà nước, tại sao không gọi chung bằng một tên mà lại chia ra nhiều cách gọi như vậy? Bản chất thuế, phí, lệ phí có gì khác nhau? Để nhằm nâng cao hiểu biết cho người dân về vấn đề này, AZLAW sẽ có bài so sánh, phân biệt các điểm giống và khác nhau của thuế, phí, lệ phí!

Điểm giống nhau của thuế, phí, lệ phí đó là chúng đều là các khoản nộp cho ngân sách nhà nước theo một cách nào đó. Ví dụ: Thuế thu nhập doanh nghiệp, lệ phí đăng ký kinh doanh….

Về khái niệm thuế, phí, lệ phí

Thuế là khoản thu mang tính chất cưỡng chế mà tổ chức, cá nhân phải nộp và ngân sách khi đáp ứng một số điều kiện nhất định theo từng loại thuế.
Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân (Khoản 1 điều 4 Luật quản lý thuế)

Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được (Khoản 1 điều 3 Luật phí và lệ phí 2015)

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước (Khoản 2 điều 3 Luật phí và lệ phí 2015)

Vai trò thuế, phí, lệ phí

Thuế có vai trò là nguồn thu chủ yếu, quan trọng để vận hành bộ máy nhà nước. Việc đóng thuế vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân. Thuế tác động lớn tới vấn đề phát triển kinh tế, xã hội của một quốc gia. Có câu “Dân giàu thì nước mới mạnh”

Phí, lệ phí là khoản thu nhỏ trong ngân sách nhà nước không mang tính chất vận hành bộ máy nhà nước mà chủ yếu phục vụ bù đắp cho các dịch vụ mà do cơ quan nhà nước cung cấp để phục vụ cho xã hội: lệ phí đăng ký kinh doanh, lệ phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu…

Một số đặc điểm khác của thuế, phí, lệ phí

Thuế là khoản mang tính bắt buộc và không hoàn trả trực tiếp cho người nộp mà thông qua việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng…được áp dụng không giới hạn đối với tất cả moi người và do cơ quan thuế trực tiếp thực hiện

Phí, lệ phí chỉ áp dụng với các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công do cơ quan nhà nước cung cấp và do cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ trực tiếp thu

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165