Thứ Hai (04/07/2022)

Cam kết thanh toán các khoản nợ để giảm vốn

Bản cam kết thanh toán nợ theo quy định tại luật doanh nghiệp trong một số trường hợp giảm vốn

CÔNG TY CỔ PHẦN …
——————-
Số: …/2020/CK-TYTW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

BẢN CAM KẾT
(Về việc bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn)
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN … được thành lập ngày 11/12/2008 với 309 cổ đông ban đầu, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chỉ có 3 cổ đông đã thanh toán đầy đủ số cổ phần cam kết mua cho công ty do đó hội đồng cổ đông quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của công ty theo vốn thực góp vào thời điểm hiện tại.

Theo hướng dẫn tại mục 2 công văn 6811/BKHĐT-ĐKKD của Bộ kế hoạch đầu tư ngày 30 tháng 08 năm 2016 và điều 44 nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp chúng tôi gửi tới quý phòng bản cam kết về việc bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn theo đó:

CÔNG TY CỔ PHẦN … cam kết chịu trách nhiệm và sẽ đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

Doanh nghiệp xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung bản cam kết này.

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

Xem thêm:
Giảm vốn điều lệ do không góp đủ
Công văn 6811/BKHĐT-ĐKKD về mức phạt khi giảm vốn quá hạn
Thủ tục giảm vốn công ty cổ phần
Giảm vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên
Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay