Thứ Bảy (18/05/2024)

Lệ phí khi công bố, lưu hành trang thiết bị y tế?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Lệ phí khi công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A, B; lưu hành trang thiết bị y tế loại C, D là bao nhiêu tiền?

Từ ngày 16/10/2023, Thông tư 59/2023/TT-BTC có hiệu lực, thay thế cho Thông tư 278/2016/TT-BTC. Trong đó, mức phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành trang thiết bị y tế sẽ có sự thay đổi như sau:

 Trước ngày 16/10/2023Từ ngày 16/10/2023 trở đi
TTBYT loại A1.000.0001.000.000
TTBYT loại B3.000.0003.000.000
TTBYT loại C, D5.000.0006.000.000

Theo quy định tại Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định phí trong lĩnh vực y tế bằng 70% mức thu phí quy định trong Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC. Hiện tại thông tư 278/2016/TT-BTC đã hết hiệu lực và được thay thế bằng thông tư 59/2023/TT-BTC. Tuy nhiên, tại thông tư 44/2023/TT-BTC quy định:

Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Tại quy định này có hai các hiểu:
Cách 1: Áp dụng thông tư thay thế (thông tư 59/2023/TT-BTC) và thông tư 44/2023/TT-BTC, theo đó việc thu phí sẽ áp dụng bằng 70% mức thu phí tại thông tư 59/2023/TT-BTC
Cách 2: Việc thu phí áp dụng theo thông tư được thay thế, tức là việc thu phí sẽ áp dụng 100% theo mức thu tại thông tư 59/2023/TT-BTC

Tuy nhiên, việc thu phí tại mỗi cơ quan có cách hiểu khác nhau. Cụ thể:
Tại Cục cơ sở hạ tầng và thiết bị y tế áp dụng theo cách hiểu 1. Trên thông báo tại trang dmec.moh.gov.vn thông báo “Từ ngày 16/10/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức phí của thủ tục hành chính Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C,D sẽ thay đổi là 4.200.000đ/hồ sơ (70% của mức phí 6.000.000đ – Áp dụng theo Thông tư số 59/2023/TT-BTC và Thông tư số 44/2023/TT-BTC).
Tại Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện với mức thu phí 100%. Cụ thể thực tế khi thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn trang thiết bị y tế loại B – Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đang áp dụng mức thu phí 100% theo thông tư 59/2023/TT-BTC.

Theo quy định về việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật quy định như sau:

Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau.

Thực tế, trên hệ thống quản lý trang thiết bị y tế hiện đang ghi nhận mức thu là 70% mức phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành tại Thông tư 59/2023/TT-BTC. Vì vậy, việc xác định cách hiểu nào là đúng sẽ cần chờ văn bản của phía Bộ Tài Chính để thống nhất cách hiểu của các bên.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan