Thứ Bảy (18/05/2024)

Công ty vốn nước ngoài có được nhập khẩu và phân phối thuốc lá?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Bên mình là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang muốn làm thủ tục thay đổi ngành nghề ĐKKD, cụ thể là bổ sung ngành nhập khẩu/phân phối sản phẩm xì gà, thuốc lá. Bên bạn có làm dịch vụ này ko ạ?

Trả lời:

Về quyền nhập khẩu thuốc lá, theo quy định tại thông tư 34/2013/TT-BTC quy định về danh mục hàng hoá không được thực hiện quyền nhập khẩu. Theo đó, mặt hàng thuốc lá, xì gà là mặt hàng không được thực hiện quyền nhập khẩu.

PHỤ LỤC SỐ 02
DANH MỤC HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUYỀN NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương)

Mã số hàng hóaMô tả hàng hóa
Xì gà, xì gà xén hai đầu, xì gà nhỏ và thuốc lá điếu, từ lá thuốc lá hoặc từ các chất thay thế lá thuốc lá.
2402.10.00– Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ, làm từ lá thuốc lá
2402.20– Thuốc lá điếu làm từ lá thuốc lá:
2402.20.10– – Thuốc lá Bi-đi (Beedies)
2402.20.20– – Thuốc lá điếu, có chứa thành phần từ đinh hương
2402.20.90– – Loại khác
2402.90
2402.90.10– – Xì gà, xì gà xén hai đầu và xì gà nhỏ làm từ chất thay thế lá thuốc lá
2402.90.20– – Thuốc lá điếu làm từ chất thay thế lá thuốc lá
Lá thuốc lá đã chế biến và các chất thay thế thuốc lá đã chế biến khác; thuốc lá “thuần nhất” hoặc thuốc lá “hoàn nguyên”; chiết xuất và tinh chất lá thuốc lá.
2403– Lá thuốc lá để hút, có hoặc không chứa chất thay thế lá thuốc lá với tỷ lệ bất kỳ
2403.11.00– – Thuốc lá sử dụng tẩu nước đã được chi tiết ở Chú giải phân nhóm 1 của Chương này
2403.19– – Loại khác:
– – – Đã được đóng gói để bán lẻ:
2403.19.11– – – – Ang Hoon
2403.19.19– – – – Loại khác
2403.19.20– – – Lá thuốc lá đã chế biến khác để sản xuất thuốc lá điếu
2403.19.90– – – Loại khác

Về quyền phân phối thuốc lá, theo quy định về điều kiện tiếp cận thị trường của Việt Nam như sau: Sản xuất, kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá

1. Quy định tại các Biểu cam kết về phân phối: Không được thực hiện quyền phân phối đối với: thuốc lá và xì gà
2. Quy định tại các Biểu cam kết về sản xuất:
2.1. ACIA: không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thuộc quốc gia là thành viên ASEAN để:
– Sản xuất thuốc lá, gồm thuốc lá điếu và xì gà; sản xuất thuốc lá.
– Cung cấp dịch vụ liên quan tới sản xuất bao gồm:
+Chế biến sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá do nông dân cắt theo hợp đồng hoặc trả phí; chế biến thuốc lá hoàn nguyên trên cơ sở hợp đồng hay mất phí; chế biến trên cơ sở hợp đồng hay mất phí.
+Các dịch vụ liên quan tới chế biến thuốc lá đã qua chế biến để sản xuất thuốc lá điếu trên cơ sở hợp đồng hay mất phí.
2.2. CPTPP: Phụ lục NCM I-VN-29: Đối với việc sản xuất các sản phẩm thuốc lá, bao gồm cả xì gà và thuốc lá điếu: Không cho phép đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm thuốc lá, bao gồm cả xì gà và thuốc lá điếu, ngoại trừ thông qua liên doanh hoặc mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam với tỷ lệ vốn của bên nước ngoài không vượt quá 49%.
2.3. EVFTA: Phụ lục 8-B: chưa cam kết với Sản xuất các sản phẩm thuốc lá:
3. Pháp luật Việt Nam: Dự án có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất thuốc lá phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
a) Liên doanh, hợp tác với doanh nghiệp đã có giấy phép sản xuất thuốc lá;
b) Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối trong vốn điều lệ của doanh nghiệp;
c) Đáp ứng các điều kiện sản xuất thuốc lá theo quy định của Chính phủ.
Điều kiện đầu tư, hợp tác với nước ngoài để sản xuất thuốc lá (Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi khoản 6 Điều 3, Khoản 12 Điều 4 Nghị định số 08/2018/NĐ-CP):
– Đầu tư trên cơ sở liên doanh hợp tác với doanh nghiệp đã có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá. Nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối trong vốn Điều lệ của doanh nghiệp (trong trường hợp đầu tư theo hình thức liên doanh).
– Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 17 của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.
– Được Thủ tướng Chính phủ cho phép trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương.

Quy định cụ thể:
– WTO, AFAS, VJEPA, VKFTA, EVFTA, CPTPP, ACIA
– Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
– Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
– Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.
– Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
– Nghị định số 08/2018/NC-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan