Thứ Ba (16/04/2024)

Ly hôn khi không có đăng ký kết hôn?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Chưa đăng ký kết hôn có cần ly hôn hay không? Giải quyết các trường hợp chung sống mà không có đăng ký kết hôn và phân chia tài sản

Hai vợ chồng em kết hôn năm 2015 nhưng chưa đi đăng ký kết hôn, trong quá trình chung sống đến nay có nhiều mâu thuân thuẫn, xin hỏi trường hợp này của em có cần làm thủ tục ly hôn không?

Trả lời

Theo quy định của pháp luật do hai bạn không có đăng ký kết hôn nên chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng. Tại khoản 1 điều 9 luật hôn nhân gia đình 2014 quy định việc kết hôn không có đăng ký thì không có giá trị pháp lý

Điều 9. Đăng ký kết hôn
1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.
Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

Tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn

Trường hợp của bạn là tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn, có thể bạn đã nghe nói tới một số trường hợp về hôn nhân thực tế, tuy nhiên trong trường hợp này việc kết hôn của bạn không có đăng ký và không đủ điều kiện để áp dụng quy định về hôn nhân thực tế. Việc xác lập quan hệ hôn nhân hợp pháp còn có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hôn nhân. Do vậy, để hôn nhân của bạn có giá trị pháp lý, các quyền và nghĩa vụ của bạn và chồng được xác lập,thì bạn và chồng bạn phải thực hiện việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Tuy nhiên, trong một số trường hợp tòa án vẫn thụ lý yêu cầu ly hôn của bạn theo quy định tại khoản 2 điều 53 Luật hôn nhân gia đình 2014:

Điều 53. Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn
1.Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
2.Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

Các trường hợp phải ly hôn khi không đăng ký kết hôn

Thông thường, nếu chưa đăng ký kết hôn thì chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đối với những người đã tổ chức đám cưới mà không đăng ký kết hôn hoặc có con mà chưa đăng ký kết hôn sẽ được yêu cầu quyết định về việc không công nhận vợ chồng của toà án

Hậu quả của ly hôn khi chung sống mà không đăng ký kết hôn

Việc giải quyết hậu quả khi nam nữ chung sống với nhau mà không có đăng ký kết hôn được quy định tại điều 14 15 16 của luật hôn nhân gia đình 2014 như sau:

Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn
1.Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.
2.Trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn.
Điều 15. Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn
Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.
Điều 16. Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn
1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Như vậy đối với nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng, đủ điều kiện đăng ký kết hôn nhưng không đăng ký kết hôn thì không được công nhận là vợ chồng. Trong trường hợp có yêu cầu tòa án sẽ thụ lý và ra tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng. Các vấn đề về con chung và tài sản tùy từng trường hợp mà sẽ có những cách giải quyết khác nhau.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan