Thứ Tư (06/07/2022)

Thủ tục cải chính hộ tịch về ngày tháng, năm sinh

Thay đổi hộ tịch do sai ngày, tháng, năm sinh. Thủ tục, hồ sơ, thời gian cải chính hộ tịch là bao lâu?

Xin chào luật sư tư vấn, tôi có thắc mắc mong luật sư tư vấn giúp: 2 tháng trước tôi đi đăng ký khai sinh cho con tôi, khi nhận được giấy từ cán bộ xã tôi cũng không chú ý bây giờ tôi phát hiện ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh của con tôi bị ghi sai, vậy tôi có thể xin cấp lại giấy khai sinh cho con tôi được không?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về AZLAW, để được đăng ký lại khai sinh thì cần phải đáp ứng điều kiện (điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP):
– Việc đăng ký được thực hiện trước ngày 01/01/2016 tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền
– Bản chính giấy khai sinh và sổ hộ tịch bị mất

Do đó, trường hợp giấy khai sinh của con bạn bị sai thông tin về ngày tháng năm sinh không phải bị mất cho nên trường hợp này bạn không thể thực hiện thủ tục đăng ký lại khai sinh. Điều 6, 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh
1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch
1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tui theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đi với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.
2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bn chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Theo quy định này giấy khai sinh chính là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. Trường hợp muốn sửa đổi thông tin trên giấy khai sinh ( tức cải chính hộ tịch) thì cần đáp ứng điều kiện sau:
– Sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc sai sót do lỗi của người yêu cầu đăng ký hộ tịch
– Có căn cứ để chứng minh để xác định có sai sót đó.

Do vậy, trong trường hợp giấy khai sinh của con bạn bị sai về ngày tháng năm sinh, nếu có các giấy tờ chứng minh về việc sai sót ( Ví dụ: giấy chứng sinh, giấy xác nhận của người làm chứng…) bạn có thể thực hiện thủ tục cải chính thông tin trên giấy khai sinh. Điều 28 Luật hộ tịch có quy định về việc thực hiện thủ tục như sau:
– Người có yêu cầu thực hiện nôp hồ sơ cho cơ quan đăng ký hộ tịch ( trường hợp của bạn thực hiện nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã đăng ký khai sinh cho con)
– Nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp cải chính thông tin liên quan tới giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, công chức tư pháp- hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc ( nếu cần xác minh thông tin thời gian giải quyết tối đa là 06 ngày làm việc). Như vậy, trường hợp khi bạn cải chính thông tin ngày tháng năm sinh của con trên giấy khai sinh bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm có:
– Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch
– Bản chính giấy khai sinh của con bạn
– Các giấy tờ liên quan làm căn cứ chứng minh ngày tháng năm sinh của con bạn trên giấy khai sinh là không đúng (giấy chứng sinh, giấy xác nhận của người làm chứng …)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay