Thứ Tư (24/07/2024)

Mẫu cam kết không phát sinh thu nhập

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu cam kết không phát sinh thu nhập tại công ty sử dụng trong một số trường hợp không làm việc tại công ty nhưng lại được ghi nhận thông tin thuế trên Etax Mobile

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT KHÔNG PHÁT SINH THU NHẬP TẠI CÔNG TY
Kính gửi: Chi cục thuế quận …

1. Tên tôi là:
2.Mã số thuế:
3. Địa chỉ cư trú:
4. Số điện thoại liên hệ: 

Tôi cam kết rằng, năm 2020, 2021, 2022 tôi không có làm việc và không có thu nhập tại CÔNG TY TNHH … (Mã số thuế: …..).
Tuy nhiên, theo thông tin quyết toán trên Etax Mobile CÔNG TY TNHH … lại khai thu nhập của tôi tại đơn vị như sau:
– Năm 2020: Thu nhập chịu thuế là: 10.457.000 vnđ
– Năm 2021:  Thu nhập chịu thuế là 82.986.000 vnđ
– Năm 2022: Thu nhập chịu thuế là 43.731.000 vnđ

Vì vậy, căn cứ bảng cam kết này tôi xin khẳng định năm 2020, 2021, 2022 tôi không làm việc tại CÔNG TY TNHH … cũng như không nhận được bất kỳ đồng lương nào tại công ty trên. Kính đề nghị chi cục thuế quận … làm việc với CÔNG TY TNHH … và đề nghị công ty điều chỉnh lại số liệu cho đúng.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai. Xin chân thành cảm ơn.

CÁ NHÂN CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan