Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (27/09/2020)

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi tên công ty 2020

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, một số trường hợp cần đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi tên công ty và các vấn đề liên quan tới thay đổi tên công ty sẽ được AZLAW hướng dẫn cụ thể dưới đây. Quy định pháp luật về đổi tên công ty được ghi tại điều 41 nghị định 78/2015/NĐ-CP theo đó

Đổi tên công ty
Mẫu thông báo đổi tên công ty

Trường hợp nào phải đổi tên công ty?

  • Do nhu cầu của chủ sở hữu, hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông..quyết định thay đổi tên công ty
  • Do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về tên gây nhầm lẫn, vi phạm về quyền sở hữu công nghiệp (Đối với các trường hợp khi đăng ký trùng tên với các nhãn hiệu đã được đơn vị khác đăng ký)
  • Gây nhầm lẫn đối với một số tổ chức khác…
  • Thay đổi loại hình công ty

Hồ sơ để thông báo thay đổi tên công ty

Đối với các loại hình công ty như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh thủ tục thay đổi tên là như sau và hồ sơ theo quy định tại điều 41 nghị định 78/2015/NĐ-CP

  • Mẫu công văn thông báo thay đổi tên công ty (Mẫu II-1) theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty
  • Văn bản uỷ quyền thực hiện đổi tên công ty hoặc hợp đồng dịch vụ để nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh
  • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

Trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Bước 1: Tra cứu tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn. Việc đổi tên công ty cũng giống như việc thành lập mới. Nếu tên công ty trùng hoặc gây nhầm lẫn với các đơn vị đã có trên cả nước thì sẽ không thể đổi tên. Việc tra cứu tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn tham khảo tại hướng dẫn tra cứu tên doanh nghiệp trùng hoặc nhầm lẫn

Bước 2: Sau khi tra cứu hoàn chỉnh tên công ty, thực hiện soạn thảo hồ sơ đổi tên công ty bao gồm các tài liệu theo hướng dẫn trên và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Xem thêm: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng

Bước 3: Trong vòng 3 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận hồ sơ và cấp đăng ký kinh doanh mới với tên công ty mới

Sau khi thay đổi tên công ty cần làm gì?

Thông báo thay đổi mẫu con dấu do đổi tên công ty

Sau khi thay đổi tên công ty, doanh nghiệp sẽ cần khắc lại dấu và thông báo lại mẫu con dấu trên cổng thông tin điện tử quốc gia. Việc khắc lại con dấu hiện nay có thể thực hiện tại các công ty khắc dấu đủ điều kiện theo quy định. Hồ sơ thông báo thay đổi mẫu con dấu đang sử dụng do thay đổi tên công ty gồm:
– Thông báo thay đổi thông tin con dấu (Mẫu II-9) theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
– Văn bản uỷ quyền + bản sao y giấy tờ cá nhân của người nộp hồ sơ

Xem thêm: Tra cứu mẫu dấu doanh nghiệp

Thay đổi tên công ty trên hoá đơn đã phát hành

Sau khi thay đổi tên công ty nếu tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ khách hàng cần làm thủ tục thay đổi thông tin trên hoá đơn đã phát hành. Hồ sơ thay đổi thông tin trên hoá đơn gồm:
– Mẫu thông báo thay đổi thông tin trên hoá đơn (Mẫu TB04/AC), sử dụng mẫu trên phần mềm HTKK và gửi online trên trang thuedientu.gdt.gov.vn
– Khắc con dấu tên công ty và đóng dấu vào hoá đơn sau khi gửi thông báo thay đổi thông tin trên hoá đơn

Thay đổi thông tin trên chữ ký số của công ty

Sau khi thay đổi tên công ty, doanh nghiệp liên hệ với các đơn vị cung cấp chữ ký số, phần mềm kế toán đẻ làm thủ tục thay đổi tên công ty trên các thiết bị, phần mềm này để thuận tiện cho công việc sau này.

Thông báo với ngân hàng về việc thay đổi tên công ty

Do ngân hàng là đơn vị khá khó khăn trong vấn đề hồ sơ, chứng từ pháp lý do vậy sau khi thay đổi tên công ty. Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần liên hệ với ngân hàng để nộp bổ sung bản sao đăng ký kinh doanh (đã đổi tên) và mẫu dấu mới của doanh nghiệp để ngân hàng cập nhật thông tin

Các câu hỏi thường gặp khi thay đổi tên công ty

1. Thay đổi tên công ty có cần thông báo với thuế? Nộp mẫu 08-MST?
Theo điều 31 nghị định 78/2015/NĐ-CP trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày có các tha đổi phòng đăng ký kinh doanh gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội. Các cơ quan sử dụng thông tin về đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp không được yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các thông tin mà Phòng Đăng ký kinh doanh đã gửi. Do vậy, việc thay đổi tên công ty không cần thông báo với thuế

2. Có cần ký lại các phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty hay không? Có cần thông báo thay đổi tên công ty với đối tác hay không?
Theo khoản 3 điều 41 nghị định 78/2015/NĐ-CP: “Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp” do vậy các hợp đồng công ty cũ đã ký vẫn tiếp tục có giá trị. Việc thông báo thay đổi tên với đối tác có thể tiện hơn trong quá trình làm việc chứ ko bắt buộc

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165