Liên hệ tư vấn 1900.6165

Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng chữ ký số công cộng

Hiện nay, việc đăng ký doanh nghiệp có thể thực hiện qua mạng ở tất cả các địa phương trên cả nước. Trước đây nghị định 78/2015/NĐ-CP chỉ quy định về việc nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh còn chưa quy định rõ về việc nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng với cá nhân được uỷ quyền. Hiện tại nghị định 108/2018/NĐ-CP đã được áp dụng để sửa đổi nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định cụ thể về vấn đề này. Trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập cách thức thực hiện và nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng. Văn bản hợp nhất nghị định 78/2015/NĐ-CP và 108/2018/NĐ-CP là 902/VBHN-BKHĐT ngày 12/02/2019 sẽ được đề cập dưới đây.

Các định nghĩa cần lưu ý khi nộp hồ sơ bằng chữ ký số

Các định nghĩa trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng bằng chữ ký số được quy định tại văn bản hợp nhất 902/VBHN-BKHĐT ngày 12/02/2019 như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
8. Chữ ký số công cộng là một dạng chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Điều 35. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
1. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, Phòng Đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tìm hiểu thông tin, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
2. Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy.
Điều 36. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ
3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của một trong các chủ thể sau đây:
a) Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo quy định;
b) Người được cá nhân quy định tại điểm a Khoản 3 Điều này ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 11 Nghị định này.

Trình tự nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng bằng chữ ký số công cộng

Trước khi nộp hồ sơ bằng chữ ký số khách hàng tham khảo cách thức cài đặt Java và cấu hình trên Internet Explorer để có thể nộp được hồ sơ bằng chữ ký số
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định, trên giấy uỷ quyền cần có nội dung “cho phép người được uỷ quyền ký số xác thực vào tài liệu đính kèm khi nộp hồ sơ”
Bước 2: Scan tài liệu, người được uỷ quyền ký số vào tài liệu đăng ký kinh doanh
Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn và chọn nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng
Bước 4: Trong vòng 3 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh sẽ phản hồi về tính hợp lệ của hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có)

Quy trình được quy đinh tại điều 37 văn bản hợp nhất 902/VBHN-BKHĐT ngày 12/02/2019 theo quy định này, hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ thì không cần nộp bản giấy

Điều 37. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng
1. Cá nhân quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định này kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
2. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân quy định tại Khoản 3 Điều 36 Nghị định này sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
3. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
4. Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử quy định tại Điều này cũng áp dụng đối với việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Một số câu hỏi khi nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng

Nộp hồ sơ bằng chữ ký số có được sử dụng hợp đồng dịch vụ và giấy giới thiệu hay không?

Theo quy định tại điều 11 của văn bản này quy định về “Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp” tại đây giải thích rõ có 2 hình thức là dùng văn bản uỷ quyền cho các nhân hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ đối với tổ chức và giấy giới thiệu cho người thực hiện thủ tục do vậy hợp đồng cung cấp dịch vụ và giấy giới thiệu cũng là một trong những hình thức uỷ quyền khi đăng ký doanh nghiệp
Xem thêm:
Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ (thực hiện đăng ký kinh doanh)
Mẫu ủy quyền cá nhân làm đăng ký kinh doanh

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi nộp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh và chữ ký số công cộng có gì khác nhau?

Đối với hai trường hợp này có một số khác nhau lớn đó là
– Hồ sơ bằng TK ĐKKD thì phải nộp bản giấy, còn hồ sơ nộp bằng CKS công cộng thì không.
– Hồ sơ nộp bằng CKS công cộng cần ghi rõ về nội dung uỷ quyền hoặc cung cấp dịch vụ bao gồm cả nội dung “ký số xác thực vào hồ sơ của người trực tiếp thực hiện hồ sơ” hoặc ghi rõ “thực hiện nộp hồ sơ bằng chữ ký số công cộng”. Dưới đây là ví dụ về nội dung thông báo bổ sung thông tin của Phòng ĐKKD thành phố HCM

Đối tượng uỷ quyền trên hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng chữ ký số công cộng? Chữ ký số công cộng là chữ ký số của công ty hay cá nhân?

Theo điểm a khoản 3 điều 36 tại 902/VBHN-BKHĐT ngày 12/02/2019 thì đối tượng uỷ quyền ở đây là “cá nhân” một số trường hợp uỷ quyền bởi “tổ chức” là sai so với quy định. Trên thực tế các phòng đăng ký kinh doanh vẫn chấp nhận uỷ quyền cho tổ chức (hợp đồng cung cấp dịch vụ). Tuy nhiên chữ ký số công cộng trong mọi trường hợp là chữ ký số của cá nhân.

Cách thức ký số vào văn bản khi đăng ký kinh doanh như thế nào?

Trên thực tế có nhiều phần mềm cho phép ký số vào văn bản như SignOffline, PDF Signer…., tuy nhiên hiện tại người viết đang sử dụng Adobe Acrobat XI Pro để ký số

Nộp phí công bố thông tin khi đăng ký kinh doanh bằng chữ ký số như thế nào?

Doanh nghiệp có thể nộp phí sau khi nhận kết quả tại bộ phận một của thuộc phòng đăng ký kinh doanh cấp tính (riêng Hà Nội là nộp trước)
Tại HN thông tin nộp phí như sau:
Chủ tài khoản: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
Số tài khoản: 3511.0.1083602 tại Kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội
Mã quan hệ ngân sách: 1083602
Nội dung chuyển khoản/chuyển tiền:
– Đối với nộp phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, đề nghị ghi theo cú pháp: CBTT_Mã số doanh nghiệp.
– Đối với nộp phí cung cấp thông tin, đề nghị ghi theo cú pháp: CCTT_ Tên đơn vị đề nghị cung cấp thông tin.
Lưu ý: Giấy tờ xác nhận của Ngân hàng về việc đã chuyển tiền vào tài khoản nêu trên phải có đầy đủ họ tên, chữ ký và đóng dấu của Ngân hàng nơi thực hiện giao dịch và được scan bản gốc, nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi nộp trực tuyến. (trong trường hợp chưa kịp nhận Biên lai thu phí, lệ phí của Sở).

Xem thêm: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165