Thứ Bảy (16/10/2021)

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tại Sở Công Thương

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh. Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép kinh doanh tại Sở Công Thương

Khác với doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trước thực hiện quyền phân phối, quyền xuất nhập khẩu trong một số lĩnh vực nhất định phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh và đáp ứng các điều kiện về tài chính…. Dưới đây là quy định về các trường hợp phải xin giấy phép kinh doanh, điều kiện cấp giấy phép kinh doanh, trình tự cấp giấy phép kinh doanh.

Do có sự thay đổi quy định trong lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, để giúp quý khách phân biệt được các giấy tờ pháp lý khi thành lập của doanh nghiệp nước ngoài, AZLAW xin giải thích để quý khách nắm được như sau: Trước đây, Doanh nghiệp nước ngoài khi thành lập được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong đó ghi nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung thực hiện dự án đầu tư và ghi nhận quyền thực hiện xuất nhập khẩu, phân phối. Tuy nhiên, hiện nay theo luật doanh nghiệp và luật đầu tư 2020 giấy tờ pháp lý khi thành lập và hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm có:
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
– Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp phải có giấy phép kinh doanh

Như vậy có thể hiểu đơn giản trước đây, 03 nội dung của 03 giấy tờ trên gộp chung trong giấy chứng nhận đầu tư, còn hiện tại 03 nội dung trên sẽ được tách riêng lẻ. Do đó những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước ngày 01/07/2015, khi thay đổi đăng ký kinh doanh, nội dung đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đầu tư

Xem thêm: Các định nghĩa trong hoạt động mua bán hàng hoá có yếu tố nước ngoài

Giấy tờ cần chuẩn bị khi xin giấy phép kinh doanh

Khi xin giấy phép kinh doanh doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP).
– Bản giải trình lý do xin cấp giấy phép kinh doanh (đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường; kế hoạch tài chính; phù hợp các quy định pháp luật; khả năng tạo việc làm; mức độ đóng góp cho ngân sách)
– Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn
– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao y chứng thực)
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Bản sao y chứng thực)

Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị:
– Trường hợp thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa, không bao gồm hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí : 01 bộ hồ sơ
– Trường hợp thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí: 03 bộ hồ sơ
– Các trường hợp còn lại khác: 02 bộ hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở công thương tỉnh (thành phố) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Trình tự cấp giấy phép kinh doanh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ và hợp lệ.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đủ và hợp lệ
– Nếu không đáp ứng điều kiện, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
– Nếu đáp ứng ứng điều kiện:
Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động bán lẻ trừ trường hợp bán lẻ gạo, đường, thiết bị ghi hình, sách báo tạp chí.
Cơ quan cấp Giấy phép gửi hồ sơ kèm văn bản lấy ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành với các trường hợp bán buôn, phân phối…

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh; trường hợp từ chối, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công Thương và bộ quản lý ngành, Cơ quan cấp Giấy phép cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp Bộ Công Thương hoặc bộ quản lý ngành có văn bản từ chối, Cơ quan cấp Giấy phép có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trường hợp nào phải xin ý kiến Bộ Công Thương, bộ quản lý ngành

Theo quy định tại điều 8 nghị định 09/2018/NĐ-CP đối với các hoạt động bán lẻ hàng hoá không thuộc các trường hợp gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí thì không cần xin ý kiến. Các trường hợp phải xin ý kiến gồm:

Bộ Công Thương:
– Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa dầu, mỡ bôi trơn
– Cung cấp dịch vụ logistics;
– Cho thuê hàng hóa
– Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;
– Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;
– Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
– Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Bộ Công Thương + Bộ quản lý ngành
– Phân phối bán lẻ hàng hoá là gạo; đường; vật phẩm đã ghi hình; sách, báo và tạp chí

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay