Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật, Tháng Chín 15

Tư vấn đăng ký hoạt động cơ sở in

Cơ sở in là một trong các khái niệm khi tiến hành hoạt động ngành in ấn. Về cơ bản tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in cũng là một trong các loại giấy phép in ấn nhưng về tính chất cũng như mức độ không bằng giấy phép hoạt động ngành in.

Điều kiện hoạt động của cơ sở in

Với cơ sở in hoạt động chế bản, in, gia công các sản phẩm sau đây thì phải tiến hành đăng ký hoạt động cơ sở in:
– Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;
– Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;
– Tem chống giả;
– Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền);

Cơ sở in phải đáp ứng các điều kiện bao gồm

– Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in theo nhu cầu, khả năng hoạt động của cơ sở in và đúng với nội dung đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in hoặc tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in quy định tại Điều 12 và Điều 14 Nghị định này;
– Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in.
– Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam và có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Sự khác nhau giữa giấy phép hoạt động ngành in và tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in

Giấy phép hoạt động ngành in là loại giấy phép con về in ấn. Các trường hợp in ấn báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành; Tem chống giả; Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền); Xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất bản đều phải xin cấp phép hoạt động ngành in trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh

Tờ khai cơ sở in áp dụng cho các đơn vị in ấn các loại sản phẩm bao gồm: Bao bì, nhãn hàng hóa; Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân; Các sản phẩm in khác nhưng không bao gồm các sản phẩm in ấn kể trên

Hồ sơ đăng ký hoạt động cơ sở in

– Tờ khai đăng ký hoạt đông cơ sở in phải được lập thành hai bản
– Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định thành lập
– Tài liệu chứng minh trụ sở thuê hoặc thuộc sở hữu của đơn vị

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã đăng ký, cơ sở in phải gửi bổ sung 02 (hai) tờ khai đăng ký thay đổi thông tin theo mẫu quy định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai đăng ký của cơ sở in quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in có trách nhiệm xác nhận đăng ký và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do

Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động cơ sở in ở đâu

– Các cơ sở trực thuộc trung ương nộp hồ sơ tại Cục Xuất Bản In Phát hành
– Các cơ sở thuộc địa phương nộp tại Sở Thông tin truyền thông địa phương

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan