Liên hệ tư vấn 1900.6165

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện cũng là một trong các đơn vị phụ thuộc của công ty có chức năng giao dịch, đại diện doanh nghiệp và không có chức năng kinh doanh. Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện gần tương tự với thủ tục giải thể công ty. Trong bài viết này sẽ chỉ hưởng dẫn về thủ tục chấm dứt/giải thể văn phòng đại diện trong nước, việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài sẽ được đề cập trong một bài viết khác. Cụ thể việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện trong nước gồm 2 bước chính:

Bước 1: Làm thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế theo quy định tại thông tư 95/2016/NĐ-CP

Điều 16. Các trường hợp, thời hạn và địa Điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế
c) Đối với đơn vị trực thuộc:
– Đơn vị trực thuộc có Quyết định chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản.
– Đơn vị trực thuộc bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi đơn vị chủ quản chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
– Đơn vị trực thuộc bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy phép tương đương theo quy định của pháp luật.
Điều 17. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế
b) Đối với đơn vị trực thuộc, hồ sơ gồm:
– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền;
– Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.

Cơ quan thuế sẽ giải quyết hồ sơ trong vòng 5 ngày làm việc nếu đơn vị không phát sinh các khoản phạt thuế, nợ thuế. Trong trường hợp nếu có phát sinh các khoản phạt này doanh nghiệp sẽ nộp bổ sung để cơ quan thuế thực hiện đóng mã số thuế.

Lưu ý: Riêng với trường hợp các văn phòng đại diện thành lập trước đây chưa được cấp mã số thuế đơn vị phụ thuộc thì không phải làm bước này, phòng đăng ký kinh doanh sẽ tự xác nhận với cơ quan thuế về việc đơn vị chưa đăng ký mã số thuế theo công văn 2705/BKHĐT-ĐKKD ngày 12/04/2016

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được đề nghị hướng dẫn của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư một số tỉnh, thành phố về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chưa đăng ký mã số. Về vấn đề này, sau khi thống nhất với Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện như sau:
Khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế có ý kiến về việc đăng ký mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chưa thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế, cơ quan thuế có ý kiến bằng văn bản xác nhận doanh nghiệp chưa đăng ký mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trên cơ sở hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng chấm dứt hoạt động, đồng thời ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế, cơ quan thuế có ý kiến bằng văn bản xác nhận doanh nghiệp đã đăng ký mã số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo quy định.
Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 206 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 60 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở. Hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện bao gồm các tài liệu sau:
– Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện
– Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện
– Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
– Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
– Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện;
– Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

Việc giải thể văn phòng đại diện có thể thực hiện trực tiếp hoặc qua mạng. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu văn phòng đại diện bị giải thể liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

Xem thêm: 3 bước nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165