Thứ Tư (24/07/2024)

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Gộp báo cáo tài chính là gì? Trường hợp nào phải gộp báo cáo tài chính? Hướng dẫn quy định về gộp báo cáo tài chính

CÔNG VĂN XIN GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2022 VÀ KỲ TÍNH THUẾ TNDN CỦA ĐƠN VỊ MỚI THÀNH LẬP DƯỚI 90 NGÀY .

Gộp báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định của luật kế toán 2015: Gộp báo cáo tài chính là việc cộng kỳ kế toán năm đầu tiên (hoặc năm cuối cùng) với kỳ kế toán tiếp theo (hoặc với kỳ kế toán trước đó). Theo đó khi gộp BCTC thì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện:
– Lập báo cáo tài chính và làm quyết toán thuế TNDN một lần vào năm sau (nếu gộp năm đầu và năm sau)
– lập báo cáo tài chính và làm quyết toán thuế TNDN một lần vào năm nay (nếu gộp năm nay và năm cuối cùng do giải thể công ty, chia tách, sáp nhập… vào đầu năm cuối)

Trường hợp nào gộp báo cáo tài chính

Có 2 trường hợp gộp báo cáo tài chính là trường hợp công ty mới thành lập hoặc giải thể (thời gian thành lập hoặc giải thể ngắn hơn 90 ngày của năm tài chính gần nhất). Căn cứ khoản 3 và điều 3 chương 2 thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Điều 3. Phương pháp tính thuế
3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

Căn cứ điểm a khoản 2 và khoản 4 điều 12 Luật kế toán 88/2015/QH13

Điều 12. Kỳ kế toán
2. Kỳ kế toán của đơn vị kế toán mới được thành lập được quy định như sau:
a) Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ đầu ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này;

4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng.

Thủ tục xin gộp báo cáo tài chính (BCTC)

Hiện tại, pháp luật không quy định về việc gộp BCTC có phải xin phép hay không. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắc thì doanh nghiệp nên có công văn về việc gộp BCTC với cơ quan thuế. Có thể tham khảo mẫu công văn xin gộp BCTC dưới đây:

CÔNG TY TNHH/CP…………
————-
Số: 01/2020/CV-…
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

CÔNG VĂN
(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2020 vào năm 2021)
Kính gửi: Chi cục thuế quận Hà Đông

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH/CP
Mã số thuế:
Địa chỉ trụ sở:
Đại diện theo pháp luật:

Đơn vị chúng tôi mới thành lập ngày 07/12/2020 tính đến hết năm 2020 chưa tới 90 ngày, căn cứ vào khoản 4 điều 12 Luật kế toán số 88/2015/QH13:  “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm; kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn 15 tháng”. Vì vậy, đơn vị chúng tôi làm công văn này thông báo sẽ gộp báo cáo tài chính năm 2020 vào báo cáo tài chính năm 2021. Đơn vị xin cam kết vào năm 2021 chúng tôi sẽ báo cáo theo đúng quy định. Xin cảm ơn!/.

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

Lưu ý khi tiến hành nộp công văn gộp báo cáo tài chính với cơ quan thuế quản lý cần hỏi rõ: “Có phải chờ công văn đồng ý của cơ quan thuế hay không, hay là chỉ phải nộp công văn này là được”. Do không có quy định, do vậy có thể mỗi cơ quan thuế sẽ xử lý khác nhau.

Lưu ý khi gộp báo cáo tài chính

– Theo quy định có thể gộp BCTC và quyết toán thuế TNDN tuy nhiên không được gộp quyết toán thuế TNCN. Quyết toán TNCN phát sinh năm nào thì doanh nghiệp làm quyết toán cho năm đó
– Nếu doanh nghiệp thành lập có nhiều nghiệp vụ phát sinh thì không nên gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN của chính năm đó. Vì dễ gây nhầm lẫn và khó khăn cho việc quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan