Thứ Tư (17/04/2024)

Đăng ký tài khoản giao dịch điện tử xuất nhập cảnh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản điện tư với cục xuất nhập cảnh. Hướng dẫn đăng ký tài khoản điện tử với cục quản lý xuất nhập cảnh.

Tài khoản giao dịch điện tử về xuất nhập cảnh là gì?

Đối với các thủ tục cấp thị thực điện tử, doanh nghiệp bảo lãnh sẽ phải có tài khoản điện tử do cục quản lý xuất nhập cảnh cấp theo khoản 1 điều 16b luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam 2014 (sửa đổi, bổ sung 2019) như sau:

Điều 16b. Thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức
1. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này được đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Có tài khoản điện tử do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp theo quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Có chữ ký điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử.
2. Việc đăng ký tài khoản điện tử thực hiện theo quy định sau đây:
a) Cơ quan, tổ chức gửi văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Việc đề nghị cấp tài khoản điện tử chỉ thực hiện một lần, trừ trường hợp thay đổi nội dung hoặc tài khoản bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều này;
b) Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có văn bản trả lời và cấp tài khoản điện tử trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức; trường hợp không cấp tài khoản điện tử thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Như vậy, để tạo tài khoản xin cấp thị thực điện tử thì bước đầu doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp tài khoản điện tử.

Thủ tục đăng ký tài khoản điện tử với cục quản lý xuất nhập cảnh

Hồ sơ đăng ký:
1. Văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử (Mẫu NA19 Thông tư 57/2020/TT-BCA).
2. Giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…(bản chứng thực điện tử hoặc bản sao công chứng);
3. Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền cơ quan, tổ chức (theo Mẫu NA16);
4. Giấy tờ khác như: Công văn ủy quyền người ký hồ sơ… (nếu có);

Lưu ý: Trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến thì thành phần hồ sơ phải được chứng thực điện tử theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa được chứng thực điện tử thì gửi hồ sơ về cơ quan tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Điều kiện: trước khi đề nghị cấp tài khoản điện tử, cơ quan, tổ chức phải gửi văn bản thông báo cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, kèm theo Hồ sơ gồm: Bản sao chứng thực giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức; văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức.

Thủ tục đăng ký:

Bước 1: Tạo tài khoản dịch vụ công quốc gia cho doanh nghiệp tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Sau khi tạo tài khoản cài Plugin ký số như hình sau.

Bước 2: Truy cập https://dichvucong.bocongan.gov.vn/ chọn mục Thủ tục hành chính rồi tìm “Đăng ký tài khoản điện tử

Tại bước này, hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản dịch vụ công quốc gia đã tạo ở bước 1. Chọn đăng nhập bằng USB ký số.

Bước 3: Nhập đẩy đủ thông tin trên hệ thống vào phần “thông tin hồ sơ”. Tải các tệp theo yêu cầu của hệ thống và chọn nộp hồ sơ.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan