Thứ Tư (24/07/2024)

Nghị định 65/2023/NĐ-CP và biểu mẫu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Ngày 23/08/2023, Phòng pháp chế chính sách cục SHTT đã gửi mail tới các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp về nghị định 65/2023/NĐ-CP trong việc áp dụng biểu mẫu mới của nghị định 65/2023/NĐ-CP

Ngày 23/08/2023, Phòng pháp chế chính sách cục SHTT đã gửi mail tới các tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp về nghị định 65/2023/NĐ-CP trong việc áp dụng biểu mẫu mới của nghị định 65/2023/NĐ-CP như sau:

Theo đó, nghị định 65/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 23/08/2023. Khách hàng có thể tham khảo toàn văn nghị định và biểu mẫu tại đây:
Nghị định 65/2023/NĐ-CP hiệu lực từ 23/08/2023
Biểu mẫu kèm theo nghị định 65/2023/NĐ-CP

Từ ngày 23/08/2023, các đơn vị của cục SHTT sẽ áp dụng biểu mẫu mới theo quy định tại nghị định 65/2023/NĐ-CP. Đặc biệt, tại nghị định quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định mới. Theo đó, chỉ cần có chứng chỉ đào tạo về sở hữu công nghiệp và chứng chỉ hành hành nghề luật sư là đủ điều kiện để thực hiện thủ tục cấp CCHN đại diện sở hữu công nghiệp trong lĩnh vực Nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại, chống cạnh tranh không lành mạnh, bí mật kinh doanh.

Xem thêm: Thủ tục cấp CCHN đại diện sở hữu công nghiệp

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan