Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thay đổi chữ ký đại diện theo pháp luật doanh nghiệp

Trong một số trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty thay đổi chữ ký của chính mình. Người đại diện theo pháp luật ở đây thường là giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty, đối với các trường hợp này theo quy định của pháp luật cần thực hiện các thủ tục nào?

Khác với việc thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty, việc thay đổi chữ ký của đại diện theo pháp luật không cần phải làm thủ tục tại phòng đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, tuy nhiên theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC quy định việc mở sổ đăng ký mẫu chữ ký (trong đó có chữ ký của đại diện theo pháp luật)

Điều 118. Lập và ký chứng từ kế toán
7. Các doanh nghiệp phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của thủ quỹ, thủ kho, các nhân viên kế toán, kế toán trưởng (và người được uỷ quyền), Tổng Giám đốc (và người được uỷ quyền). Sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai do Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền) quản lý để tiện kiểm tra khi cần. Mỗi người phải ký ba chữ ký mẫu trong sổ đăng ký.

Trong trường hợp không mở sổ đăng ký mẫu chữ ký sẽ bị phạt theo quy định tại nghị định 41/2018/NĐ-CP

Điều 8. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;
b) Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;
c) Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền;
d) Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;

Do vậy, đối với việc thay đổi chữ ký của đại diện theo pháp luật doanh nghiệp không cần thông báo tới các cơ quan nhà nước nhưng cần thực hiện việc mở sổ đăng ký chữ ký mẫu và lưu giữ tại doanh nghiệp trong các trường hợp các cơ quan về thuế kiểm tra đột xuất. Doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu sổ đăng ký mẫu chữ ký dưới đây

CÔNG TY TNHH ABC
————-
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-
Số: 01/20../SĐK-ABC Hà Nội, ngày … tháng … năm 20..

SỔ ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ

STT Họ và tên Chức danh Chữ ký 1 Chữ ký 2 Chữ ký 3
1 Nguyễn Văn A Tổng giám đốc      
2 Nguyễn Thị B Kế toán toán trưởng      
3   Kế toán      
4   Thủ quỹ      
5   Thủ kho      
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165