Thứ Bảy (15/06/2024)

Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp khoa học công nghệ

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Chuyển địa chỉ khác tính đối với doanh nghiệp khoa học công nghê. Tư vấn về chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Bên em là đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh đã được sở KHCN thành phố Hồ Chí Minh cấp chứng nhận doanh nghiệp KHCN. Hiện tại bên em muốn chuyển địa chỉ từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì cần làm những thủ tục gì?

Trả lời

Đối với trường hợp chuyển địa chỉ khác tỉnh của doanh nghiệp đã được chứng nhận khoa học công nghê cần thực hiện các bước sau:
– Thực hiện hồ sơ thay đổi cơ quan thuế quản lý tại cơ quan thuế tại thành phố Hồ Chí Minh
– Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội
– Cấp đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ tại Sở KHCN Hà Nội

Thay đổi cơ quan thuế quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh

Hồ sơ bao gồm:
– Mẫu 08-MST
– Bản sao đăng ký kinh doanh của danh nghiệp
Cơ quan thực hiện: Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Lưu ý: Trước khi tiến hành thủ tục thay đổi cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp cần chốt số hoá đơn chuyển đi và huỷ chứng từ khấu trừ thuế TNCN (nếu có)

Thay đổi đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Hồ sơ gồm:
– Biên bản họp, quyêt định của HĐTV/ĐHĐCĐ công ty
– Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính
– Bản sao y thông báo về việc chuyển cơ quan thuế quản lý
– Văn bản uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh
Thời gian thực hiện: 6 ngày làm việc

Cấp đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Theo quy định tại nghị định 13/2019/NĐ-CP về việc cấp đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN quy định như sau:

Điều 9. Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
1. Doanh nghiệp khoa học và công nghệ gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ về cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Nghị định này trong các trường hợp sau đây:
a) Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;
Điều 5. Thẩm quyền cấp, cấp thay đổi nội dung, cấp lại, thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
1. Sở Khoa học và Công nghệ nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Tuy nhiên, theo quyết định 395/QĐ-BKHCN lại quy định khác

2. Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
a. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ về Sở Khoa học và Công nghệ nơi đã cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét việc cấp hoặc từ chối cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, đối với các trường hợp cấp đổi chứng nhận KHCN khác tỉnh sẽ phải làm văn bản để Sở KHCN nơi cấp chứng nhận KHCN gửi hồ sơ cho Sở KHCN nơi chuyển đến thì mới có thể làm điều chỉnh địa chỉ trên chứng nhận KHCN được. Hồ sơ cấp thay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN gồm:
– Đề nghị cấp thay đổi nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ
– Văn bản, tài liệu chứng minh về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp;
Thời gian thực hiện: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ tại Sở KHCN nơi chuyển đến

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan