Thứ Tư (17/04/2024)

Tính sáng tạo kiểu dáng công nghiệp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp là gì? Đánh giá tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp như thế nào? Hướng dẫn đánh giá tính sáng tạo KCDN

Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp là gì?

Theo quy định tại điều 66 luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2022)

Điều 66. Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp
Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng được hiểu là người có các kỹ năng thực hành kỹ thuật thông thường và biết rõ các kiến thức chung phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Xem thêm: Kiểu dáng công nghiệp là gì? Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đánh giá tính sáng tạo của KDCN

KDCN được coi là không có tính sáng tạo trong các trường hợp:
– KDCN là sự kết hợp đơn thuần của các đặc điểm tạo dáng đã biết
– KDCN là hình dáng sao chép/mô phỏng một phần hoặc toàn bộ hình dáng tự nhiên vốn có của cây cối, hoa quả, động vật
– KDCN có hình dáng là các hình học đơn giản (hình tròn, elip, vuông , chữ nhật, hình hộp chữ nhật, hình trụ tròn….)
– KDCN là sự sao chép đơn thuần hình dáng của các công trình nổi tiếng hoặc được biết đến rộng rãi tại VN hoặc trên thế giới
– KDCN mô phỏng KDCN thuộc lĩnh vực khác, nếu sự mô phỏng đó đã được biết đến rộng rãi

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan