Thứ Tư (24/07/2024)

Hướng dẫn tra cứu bố cáo doanh nghiệp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Tra cứu bố cáo doanh nghiệp như thế nào? Cách tra cứu bố cáo doanh nghiệp. Các bước tra cứu bố cáo doanh nghiệp

Bố cáo doanh nghiệp là gì?

Bố cáo doanh nghiệp là việc công bố các thông tin về doanh nghiệp khi thành lập hoặc thay đổi. Theo điều 32 luật doanh nghiệp 2020 các nội dung sẽ được công bố bao gồm:

Điều 32. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh;
b) Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).
2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Trong đó các thông được công bố là các thông tin như ngành, nghề kinh doanh; danh sách cổ đông sáng lập… hoặc các thông tin thay đổi khác theo quy định.

Xem thêm: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

Cách tra cứu bố cáo doanh nghiệp

Bước 1: Truy cập địa chỉ tra cứu bố cáo tại đây rồi chọn “Tìm bố cáo

Chọn “tìm bố cáo”

Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin cần tra cứu, tối thiểu bao gồm “mã số doanh nghiệp” và “loại công bố” và tích vào mục “I’m not a robot” rồi chọn tìm kiếm. Sau đó chọn bố cáo mà bạn cần xem.

Tra cứu bố cáo doanh nghiệp
Tra cứu bố cáo doanh nghiệp

Nếu có thắc mắc hoặc cần hướng dẫn về việc tra cứu bố cáo doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ AZLAW để được hỗ trợ.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan