Thứ Bảy (20/07/2024)

Cách căn chỉnh văn bản khi soạn thảo

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Căn chỉnh văn bản khi soạn thảo như thế nào? Tiêu chuẩn đối với font, cỡ chữ, cách lề khi soạn thảo văn bản.

Quy định về việc định dạng văn bản

Theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư quy định về căn lề chuẩn trong văn bản hành chính theo đó: Văn bản sẽ được trình bày trên khổ giấy A4 (210mm x 297mm), theo chiều dài của khổ A4. Trường hợp nội dung văn bản có các bảng, biểu nhưng không được làm thành các phụ lục riêng thì văn bản có thể được trình bày theo chiều rộng.

Đồng thời, văn bản sẽ được định lề trang văn bản theo quy chuẩn sau:
– Lề trên: Cách mép trên từ 20 – 25mm (2cm – 2.5cm).
– Lề dưới: Cách mép dưới từ 20 – 25mm (2cm – 2.5cm).
– Lề trái: Cách mép trái từ 30 – 35 mm (3cm – 3.5cm).
– Lề phải: Cách mép phải từ 15 – 20 mm (1.5cm – 2cm).

Tuy nhiên, quy định này không bắt buộc áp dụng với mọi trường hợp (phụ thuộc đối tượng áp dụng thường là cơ quan nhà nước). Theo đó, đối với các trường hợp thông thường có thể áp dụng phù hợp.

Cách căn lề trong Word

Để căn lề trong Word, chúng ta truy cập Layout > Page Setup và chọn các thông số tương ứng sau đó chọn OK
Top: Lề trên
Bottom: Lề dưới
Left: Lề trái
Right: Lề phải

Căn lề Word 2019

Thông thường, việc soạn thảo tại AZLAW sẽ cách đều các lề là 2cm.

Giãn dòng trong Word

Việc giãn dòng trong Word sẽ vào Layout > Paragraph và chọn tương ứng Before = After = 0pt (giãn các khổ văn bản). Line Spacing (Mutiple) 1,3

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan