Thứ Bảy (20/07/2024)

Xử lý file văn bản ảnh scan, chụp điện thoại bằng photoshop

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hướng dẫn xử lý file ảnh chụp bằng điện thoại thành file lưu hoặc giống file Scan phục vụ cho việc lưu hồ sơ sao chụp của AZLAW.

Bước 1: Tạo khổ giấy A4 bằng cách chọn File/New sau đó chọn khổ giấy A4 với kích thước 210 x 297 mm để tạo vùng làm việc với kích thước của khổ giấy A4
Bước 2: Mở file ảnh cần thực hiện, Ctrl + J nhân đôi Layer, kéo Layer vào vùng mới tạo A4 ở bước 1, chọn View/Fit on Screen (Ctrl + 0)
Bước 3: Chon Edit/Free Transform kéo cho vừa khổ A4 (hoặc Ctrl + T để kéo rồi lựa chọn Distort hoặc Warp để chỉnh file cho phù hợp)
Bước 4: Căn thẳng văn bản bàng Ruler Tool, kéo theo chiều ngang rồi chọn Straighten Layer để văn bản được xếp thẳng (tránh các trường hợp chụp chéo ảnh)
Bước 5: Lựa chọn vùng giữ lại (Ctrl + J) sau đó nhân đôi Layer để xử lý, xoá hoặc tắt Layer cũ
Bước 6: Xử lý màu Image/Auto Color
Bước 7: Nhân đôi layer chọn hoà trộn Screen để làm sáng giấy rồi chọn Layer/Merge Down để trộn Layer trên với Layer dưới để tổng hợp
Bước 8: Nhân đôi layer chọn hoà trộn Multiply (có thể chọn % Multiply cho phù hợp) để làm đậm chữ sau đó chọn Layer/Merge Down để trộn Layer trên với Layer dưới để tổng hợp
Bước 9: Làm đẹp chữ bằng cách lựa chọn Filter/Sharpen/Unsharp Mask
Bước 10: Chọn Image/Adjustment/Level để chỉnh sáng nếu còn vùng tối
Bước 11: Nếu phần dưới đậm quá thì chọn rồi Select/Modify/Feather để làm mềm vùng chuyển giao
Bước 12: Thực hiện lại bước 9 cho đến khi thấy phù hợp.
Bước 13: File/Save As dạng pdf

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan