Thứ Hai (22/07/2024)

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh tại cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành

Chấm dứt hoạt động chi nhánh là gì?

Chi nhánh là một trong các đơn vị phụ thuốc của doanh nghiệp. Chấm dứt hoạt động chi nhánh (giải thể chi nhánh) là việc thực hiện các thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền để kết thúc vòng đời chi nhánh doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể chi nhánh
Việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh có thể xuất phát từ các căn cứ sau:
– Doanh nghiệp chủ động muốn chấm dứt hoạt động của chi nhánh
– Theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh

Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh phải thực hiện tại cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại cơ quan thuế
Trước khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động (giải thể) chi nhánh tại cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế chi nhánh theo thông tư 105/2020/TT-BTC hồ sơ gồm:
– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT theo thông tư 105/2020/TT-BTC
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền;
– Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.
Lưu ý: Ngoài các giấy tờ trên, một số chi cục thuế yêu cầu doanh nghiệp viết công văn yêu cầu xác nhận đơn vị không nợ thuế thì mới làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho doanh nghiệp (trường hợp này doanh nghiệp nhận thêm một văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để nộp bên phòng đăng ký kinh doanh.

Trong vòng 2 ngày làm việc cơ quan thuế chuyển trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên hệ thống đăng ký thuế.
Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 18/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho người nộp thuế.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại phòng ĐKKD: Sau khi hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế chi nhánh tại cơ quan thuế, hồ sơ giải thể chi nhánh phải được gửi lên phòng ĐKKD theo quy định tại nghị định 01/2021/NĐ-CP gồm:
– Thông báo giải thể chi nhánh (Mẫu II-22 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
– Quyết định và Biên Bản họp của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động của chi nhánh
Thời gian thực hiện: 5 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Phòng ĐKKD nơi chi nhánh đặt trụ sở

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh

Theo Điều 72 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh như sau:
– Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh thì doanh nghiệp, chi nhánh phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh thì doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh.
Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.
– Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh thì Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi nhánh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế.
Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh đến Phòng đăng ký kinh doanh.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh thì Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.
– Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp gửi thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp ở nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 
Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

1. Trách nhiệm của chi nhánh sau khi chấm dứt hoạt động? Doanh nghiệp kế thừa quyền và nghĩa vụ của chi nhánh sau khi chấm dứt hoạt động
2. Giải thể chi nhánh phụ thuộc và độc lập có khác nhau? Về mặt thủ tục hành chính việc giải thể chi nhánh độc lập hay phụ thuộc là như sau. Tuy nhiên, hồ sơ kế toán trong doanh nghiệp có thể khác nhau

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan