Thứ Tư (12/06/2024)

Hậu quả khi người được tuyên bố mất tích trở về

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hậu quả khi một người bị tuyên bố mất tích trở về? Cách thức xử lý khi tuyên bố một người mất tích

Bố tôi đã mất tích từ nhiều năm trước và được tòa án tuyên bố là mất tích vì thế nên tài sản của bố tôi đã được chia đều cho anh em chúng tôi và mẹ tôi cũng đã kết hôn với người khác. Thế nhưng, bố tôi đột ngột trở về sau nhiều năm đã mất tích. Vậy tài sản của bố tôi và cuộc hôn nhân giữa bố mẹ tôi sẽ được xử lý như thế nào theo pháp luật?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về phòng tư vấn AZLAW. Theo điều 67, Luật hôn nhân và gia đình quy định về quan hệ nhân thân, quan hệ tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố đã chết mà trở về:

Thứ nhất, khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật.

Thứ hai, quan hệ tài sản của người bị tuyên bố là đã chết trở về với người vợ hoặc chồng được giải quyết như sau:
a) Trong trường hợp hôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời điểm quyết định của Tòa án hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Tài sản do vợ, chồng có được kể từ thời điểm quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực đến khi quyết định hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó;
b) Trong trường hợp hôn nhân không được khôi phục thì tài sản có được trước khi quyết định của Tòa án về việc tuyên bố vợ, chồng là đã chết có hiệu lực mà chưa chia được giải quyết như chia tài sản khi ly hôn.

Và theo khoản 3, điều 73, Bộ luật dân sự 2015 quy định về quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của người bị Toà án tuyên bố là đã chết thì;

Điều 73. Hủy bỏ quyết định tuyên bố chết
3. Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn.
Trong trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Theo đó, trong trường hợp của bạn, sau khi quyết định của tòa án hủy bỏ tuyên bố là bố bạn đã chết có hiệu lực, nếu bố bạn có yêu cầu lấy lại tài sản của mình thì tài sản mà anh em bạn đã được chia từ phần tài sản của bố bạn sẽ phải giả lại cho bố bạn. Cuộc hôn nhân giữa mẹ bạn và bố ruột bạn sẽ chấm dứt vì pháp luật sẽ công nhận cuộc hôn nhân được xác lập sau.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan