Liên hệ tư vấn 1900.6165

Hiệu đính (sửa) đăng ký kinh doanh khi có sai sót

Trường hợp nào phải hiệu đính lại nội dung đăng ký kinh doanh. Hiện nay theo quy định của một số địa phương đã tiến hành đăng ký kinh doanh 100% qua mạng vậy khi nhập sai thông tin sẽ xử lý như thế nào? Theo khoản 12 điều 3 nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hiệu đính cũng là một trong các bước để chuẩn hóa thông tin dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
12. Chuẩn hóa dữ liệu là việc thực hiện các bước rà soát, kiểm tra đối chiếu và bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cụ thể hơn ở điều 30 nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 30. Chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp
1. Trường hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp hoặc trực tiếp thực hiện việc hiệu đính thông tin theo quy định.
2. Trường hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chính xác so với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy do quá trình chuyển đổi dữ liệu, Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp hoặc trực tiếp bổ sung, cập nhật thông tin theo quy định.
3. Doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, email khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
4. Việc triển khai công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ, cập nhật và chuyển đổi bổ sung dữ liệu đăng ký doanh nghiệp đối với các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được thực hiện theo kế hoạch hàng năm của Phòng Đăng ký kinh doanh.
5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết thi hành Điều này.

Sau đây AZLAW sẽ đưa ra các trường hợp và các phương án xử lý khi đăng ký kinh doanh có sai sót

Sai sót giữa thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 điều 30 nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định: “Trường hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp hoặc trực tiếp thực hiện việc hiệu đính thông tin theo quy định.

Hồ sơ hiệu đính thông tin gồm:
– Văn bản đề nghị hiệu đính theo thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
– Hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản uỷ quyền
– Bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục

Sai sót do lỗi trong quá trình soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Sai sót về các thông tin chứng minh nhân dân, số điện thoại
– Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin doanh nghiệp
– Hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản uỷ quyền
– Bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục

Sai sót về các thông tin khác
Tuỳ từng thông tin cụ thể mà doanh nghiệp làm bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh đối với các thông tin sai sót khi soạn thảo hồ sơ ban đầu

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165