Thứ Bảy (15/06/2024)

Hiệu đính (sửa) đăng ký kinh doanh khi có sai sót

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Trường hợp nào phải hiệu đính lại nội dung đăng ký kinh doanh. Hiện nay theo quy định của một số địa phương đã tiến hành đăng ký kinh doanh 100% qua mạng vậy khi nhập sai thông tin sẽ xử lý như thế nào?

Trường hợp nào phải hiệu đính lại nội dung đăng ký kinh doanh. Hiện nay theo quy định của một số địa phương đã tiến hành đăng ký kinh doanh 100% qua mạng vậy khi nhập sai thông tin sẽ xử lý như thế nào? Theo khoản 1 điều 38 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hiệu đính cũng là một trong các bước để chuẩn hóa thông tin dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia

Điều 38. Chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu đăng ký doanh nghiệp
1. Chuẩn hóa dữ liệu là việc thực hiện các bước rà soát, kiểm tra đối chiếu và bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
2. Thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế lưu giữ tại tất cả các Phòng Đăng ký kinh doanh và thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán đều phải được chuyển đổi vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Các thông tin đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký đầu tư và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là thông tin gốc về doanh nghiệp khi quá trình chuyển đổi dữ liệu được thực hiện.
3. Trường hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chính xác so với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy do quá trình chuyển đổi dữ liệu, Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp hoặc trực tiếp bổ sung, cập nhật thông tin theo quy định.
4. Việc triển khai công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa hồ sơ, cập nhật và chuyển đổi bổ sung dữ liệu đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo kế hoạch hàng năm của Phòng Đăng ký kinh doanh.
5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết thi hành Điều này.

Sau đây AZLAW sẽ đưa ra các trường hợp và các phương án xử lý khi đăng ký kinh doanh có sai sót

Sai sót giữa thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 điều 39 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Điều 39. Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
1. Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hiệu đính thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp nếu thông tin nêu tại văn bản đề nghị của doanh nghiệp là chính xác.
2. Trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh phát hiện nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo về việc hiệu đính nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến doanh nghiệp và thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo.
3. Việc hiệu đính thông tin trên Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và các thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này.

Hồ sơ hiệu đính thông tin gồm:
– Văn bản đề nghị hiệu đính
– Hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản uỷ quyền
– Bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục

Sai sót do lỗi trong quá trình soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Sai sót về các thông tin chứng minh nhân dân, số điện thoại
– Thông báo bổ sung, cập nhật thông tin doanh nghiệp
– Hợp đồng dịch vụ hoặc văn bản uỷ quyền
– Bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục

Sai sót về các thông tin khác
Tuỳ từng thông tin cụ thể mà doanh nghiệp làm bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh đối với các thông tin sai sót khi soạn thảo hồ sơ ban đầu

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan