Thứ Bảy (15/06/2024)

Mẫu thông báo tài khoản ngân hàng tới khách hàng 2023

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu thông báo tài khoản ngân hàng tới khách hàng? Có bắt buộc phải thông báo tài khoản ngân hàng? Thông báo tài khỏa ngân hàng với thuế?

Mẫu thông báo tài khoản ngân hàng là gì?

Theo quy định cũ, doanh nghiệp bắt buộc phải thông báo tài khoản ngân hàng tới cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay theo quy định mới doanh nghiệp không bắt buộc phải thông báo tài khoản ngân hàng tới các các cơ quan này. Do vậy, trường hợp có nhu cầu doanh nghiệp chỉ cần gửi thông báo tài khoản ngân hàng cho khách hàng, đối tác để khách hàng, đối tác có thể có thông tin tài khoản ngân hàng để thực hiện chuyển khoản thanh toán trong các giao dịch hàng ngày.

Như vậy, mẫu thông báo tài khoản ngân hàng là một thông báo mang nội dung thông tin gửi tới khách hàng trong đó xác nhận thông tin số tài khoản, ngân hàng, chủ tài khoản của doanh nghiệp.

Nội dung thông báo tài khoản ngân hàng

Thông báo tài khoản ngân hàng hiện tại không có mẫu theo quy định pháp luật. Do vậy, doanh nghiệp có thể thể tự làm mẫu thông báo tài khoản ngân hàng đáp ứng đầy đủ các thông tin cần thiết của doanh nghiệp như:
– Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày, tháng, năm..
– Thông tin doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ
– Thông tin số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp
– Đại diện doanh nghiệp, ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên

Mẫu thông báo tài khoản ngân hàng: Khách hàng có thể tham khảo một số mẫu thông báo tài khoản ngân hàng tới khách hàng do AZLAW cung cấp như sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…

THÔNG BÁO TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Kính gửi: Quý khách hàng

CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN ….
Mã số doanh nghiệp: …
Địa chỉ:
Đại diện theo pháp luật:…

Thông báo tới quý khách hàng thông tin tài khoản ngân hàng của đơn vị như sau:
– Số tài khoản: …
– Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân (Hà Nội)
– Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN ….

CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN …. thông báo để quý khách hàng được biết để thuận tiện trong việc thực hiện giao dịch. Xin cảm ơn!

Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký, đóng dấu)


Mẫu thông báo tài khoản ngân hàng bằng tiếng anh

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hanoi, day … month … year 20…

BANK ACCOUNT NOTICE
Dear Customer

… COMPANY LIMITED/JOINT STOCK COMPANY
Business code: …
Address:
Legal representative:…

Notify customers of the company’s bank account information as follows:
– Account number: …
– At Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Thanh Xuan branch (Hanoi)
– Account holder: … COMPANY LIMITED/JOINT STOCK COMPANY

… COMPANY LIMITED/JOINT STOCK COMPANY inform customers to know for convenience in performing transactions. Thank you!

Legal representative
(Signed and stamped)

Câu hỏi thường gặp về thông báo tài khỏa ngân hàng

Có bắt buộc phải thông báo tài khoản ngân hàng không?

Việc thông báo tài khoản ngân hàng là không bắt buộc. Khách hàng có thể tự lựa chọn bằng cách thông báo, niêm yết trên website công ty, hóa đơn công ty để đối tác có thể thanh toán

Có cần thông báo tài khoản với thuế

Theo quy định hiện nay, việc thông báo tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế không còn là thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên, nhiều cơ quan thuế vẫn tiếp nhận mẫu 08-MST (kể cả doanh nghiệp và tổ chức không phải doanh nghiệp). Thực tế, điều này không cần thiết và gây mất thời gian cho đơn vị.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan