Thứ Tư (17/04/2024)

Nộp hồ sơ cập nhật CCCD mã số thuế ở đâu?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Nộp hồ sơ cập nhật CCCD cho MST cá nhân ở đâu? Cơ quan thuế nào thực hiện cập nhật thông tin CCCD trên MST thu nhập cá nhân?

Mã số thuế TNCN là gì?

Mã số thuế TNCN là mã số thuế của mỗi cá nhân khi phát sinh thu nhập chịu thuế. Mỗi người có một mã số thuế TNCN duy nhất. Khi có sự thay đổi thông tin CMND, CCCD sẽ phải thực hiện thủ tục cập nhật thông tin MST TNCN tránh trường hợp có hai mã số thuế. Vậy nộp hồ sơ thay đổi thông tin số CCCD cho MST ở đâu?

Cơ quan thuế giải quyết cập nhật CCCD cho mã số thuế?

Theo quy định tại nghị định 105/2020/TT-BTC việc cập nhật thông tin CCCD được quy định như sau:

Điều 4. Đối tượng đăng ký thuế
2. Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế, bao gồm:
k) Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh).
Điều 10. Địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế
Địa điểm nộp và hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế và các quy định sau:
3. Người nộp thuế là cá nhân quy định tại Điểm k, l, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư này có thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân và người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp) nộp hồ sơ cho cơ quan chi trả thu nhập hoặc Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập) như sau:
a) Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp qua cơ quan chi trả thu nhập, gồm: Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.
Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.
b) Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với trường hợp nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, gồm:
– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này;
– Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Như vậy, khác với các trường hợp khác nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý. Đối với cá nhân khi tiến hành thay đổi thông tin đăng ký thuế sẽ thực hiện hồ sơ tại:
– Nơi đăng ký thường trú: Ghi nhận trên CCCD
– Nơi đăng ký tạm trú: Theo khai báo tạm trú

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Ngoài việc nộp hồ sơ trực tiếp, người nộp thuế có thể thực hiện cập nhật số CCCD online bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử theo hướng dẫn của AZLAW

Nơi nộp hồ sơ cập nhật thông tin CCCD cho mã số thuế cá nhân.

Trường hợp khách hàng gặp khó khăn trong việc cập nhật thông tin cho CCCD vui lòng liên hệ với AZLAW hoặc yêu cầu dịch vụ để được xử lý một cách nhanh chóng.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan