Thứ Hai (22/07/2024)

Phí thường niên của luật sư

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Luật sư phải đóng các loại phí gì? Hình thức thu phí như thế nào? Phí thường niên của luật sư.

Khi trở thành luật sư, các luật sư sẽ phải tham gia vào đoàn luật sư và đóng phí đoàn luật sư và phí liên đoàn theo quy định. Cụ thể căn cứ vào Điều 4 Nghị Quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2015 quy định như sau:

Phí thành viên
1. Luật sư phải đóng phí thành viên theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Mức phí thành viên là 200.000 đồng/người/tháng.
2. Đoàn luật sư trích nộp phí thành viên về Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tỷ lệ trích nộp phí thành viên về Liên đoàn Luật sư Việt Nam như sau:
a) Đoàn luật sư có số lượng từ 1.000 luật sư trở lên trích nộp 50% phí thành viên;
b) Đoàn luật sư có số lượng từ 300 luật sư đến 999 luật sư trích nộp 30% phí thành viên;
c) Đoàn luật sư có số lượng từ 50 luật sư đến 299 luật sư trích nộp 20% phí thành viên;
d) Đoàn luật sư có số lượng dưới 50 luật sư trích nộp 10% phí thành viên.
3. Hàng quý, Ban Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư có trách nhiệm thu phí thành viên từ các luật sư thuộc Đoàn mình và trích nộp về Liên đoàn Luật sư Việt Nam trước ngày mồng 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Theo đó, trước đây luật sư là thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư cần phải đóng phí thành viên với mức phí là 200.000 đồng/người/tháng. Sau đó từng Đoàn Luật sư sẽ trích theo tỷ lệ phí này nộp về lại cho Liên đoàn Luật sư.

Từ ngày 01/01/2023, theo khoản 1 Điều 2 Nghị Quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2022 quy định như sau:

Phí thành viên
1. Luật sư phải đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và phí thành viên của Đoàn Luật sư theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Mức phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam là 100.000 đồng/người/tháng (một trăm nghìn đồng/người/tháng).
Mức phí thành viên của Đoàn Luật sư là 150.000 đồng/người/tháng (một trăm năm mươi nghìn đồng/người/tháng).

Trước đây, phí đoàn và phí liên đoàn sẽ được nộp cho đoàn luật sư. Tuy nhiên, từ 01/01/2023 phí đoàn luật sư và phí liên đoàn sẽ được thu riêng. Các bạn có thể tham khảo thông tin chuyển khoản của đoàn luật sư và liên đoàn như sau:

Chủ tài khoản: LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
Số tài khoản: 1231.0000.223.006
Ngân hàng: TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung.
Nội dung đề nghị ghi rõ: Họ và tên luật sư – số Thẻ luật sư – thời gian đóng phí thành viên.

Chủ tài khoản: ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Số tài khoản: 6666.6959.6666 Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) – Chi nhánh Điện Biên Phủ
hoặc
Số tài khoản: 1230.688.988 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang Trung
Nội dung chuyển tiền: Họ và tên Luật sư, năm sinh, số thẻ luật sư, nộp phí thành viên năm…(Ví dụ: Nguyen Van A 1979 1234LS nop PTV nam 2023)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan