Thứ Tư (24/07/2024)

Thành lập công ty tư vấn du học vốn nước ngoài

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty tư vấn du học có vốn nước ngoài như thế nào?

Điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ tư vấn du học với nhà đầu tư nước ngoài

Dịch vụ tư vấn du học là một trong những dịch vụ không được Việt Nam cam kết theo biểu cam kết WTO. Tuy nhiên, tại các quy định về giáo dục (nghị định 46/2017/NĐ-CP) không cấm về việc thành lập tổ chức tư vấn du học đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, việc đăng ký hoạt động tư vấn du học đối với tổ chức có vốn nước ngoài là có thể thực hiện được. Trường hợp này, tổ chức có vốn nước ngoài cần đáp ứng các quy định pháp luật của Việt Nam. Trong quá trình thực hiện hồ sơ đầu tư thành lập tổ chức kinh tế cần thực hiện xin ý kiến của cơ quan liên quan (thường là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Xem thêm: Giấy phép hoạt động tư vấn du học

Thủ tục thành lập công ty tư vấn du học vốn nước ngoài

Bước 1: Đăng ký đầu tư tại Phòng Kinh tế đối ngoại thuộc Sở KHĐT cấp tỉnh và xin ý kiến của Bộ, ban, ngành liên quan
Bước 2: Sau khi có đăng ký đầu tư thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp tại Phòng ĐKKD thuộc Sở KHĐT
Bước 3: Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép con cho hoạt động tư vấn du học tại Sở GDĐT nơi công ty đặt trụ sở.

Tài liệu cần cung cấp
– Tài liệu pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài
– Tài liệu về vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
– Tài liệu về địa điểm hoạt động (Hợp đồng thuê địa điểm, giấy tờ pháp lý liên quan)
– Tài liệu về cơ sở vật chất, giảng viên theo quy định của pháp luật

Các văn bản pháp luật liên quan tới tư vấn du học có yếu tố nước ngoài

– Biểu cam kết Thương mại và Dịch vụ WTO;
– Luật Đầu tư 2020;
– Luật Doanh nghiệp 2020;
– Nghị định 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2018 quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
– Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;
– Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan