Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thủ tục cấp lại thẻ BHYT do bị mất, hỏng

Thẻ bảo hiểm y tế bị mất, hỏng muốn cấp lại thì phải làm như thế nào? Trình tự, hồ sơ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất hỏng ra sao?

Cấp lại thẻ BHYT do bị mất

Theo điều 18 Luật bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014) hồ sơ xin cấp lại chỉ cần bao gồm đơn đề nghị cấp lại thẻ theo mẫu TK1-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, tổ chức bảo hiểm y tế phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.
Việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo luật phí, lệ phí 2015 là hoàn toàn miễn phí

Cấp lại thẻ BHYT do bị hỏng

Đối với trường hợp thẻ BHYT bị hỏng trường hợp này không gọi là cấp lại mà theo quy định tại điều 19 Luật bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014) quy định là cấp đổi.

Hồ sơ cấp đối bao gồm: Đơn đề nghị cấp đổi + thẻ bảo hiểm y tế bị hỏng (rách, nát)
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải đổi thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế

Cơ quan cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT

BHXH huyện: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT do BHXH huyện thu.
BHXH tỉnh: Cấp mới, cấp lại, đổi thẻ BHYT cho người tham gia BHYT tại các đơn vị do BHXH tỉnh trực tiếp thu và người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tỉnh.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165