Chủ Nhật (23/06/2024)

Tờ khai quan hệ nhân thân [Mới nhất 2023]

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu tờ khai quan hệ nhân thân là gì? Trường hợp nào sử dụng tờ khai quan hệ nhân thân? Tường trình về quan hệ nhân thân để thực hiện khai nhận di sản thừa kế?

Tờ khai quan hệ nhân thân là gì?

Tờ khai quan hệ nhân thân là tờ khai mà người khai tường trình về quan hệ nhân thân của người chết (để lại di sản) và người thừa kế di sản đó. Đây là một loại tờ khai mà, một số văn phòng công chứng yêu cầu người thừa kế thực hiện khai và xác nhận tại UBND xã, phường của người để lại di sản.

Mẫu tờ khai về quan hệ nhân thân

Khách hàng có thể tham khảo mẫu tờ khai về quan hệ nhân thân dưới đây. Mẫu tờ khai quan hệ nhân thân này hiện tại không được quy định trong văn bản hoặc thông tư nào. Đây là mẫu mang tính chất tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

TỜ TƯỜNG TRÌNH VỀ QUAN HỆ NHÂN THÂN
(Để bổ túc hồ sơ khai di sản thừa kế)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……………………..huyện/Tp:………………….

Tôi tên là:
Năm sinh:
CMND/CCCD: 
Hộ khẩu thường trú: 
Là ….. của ông (A) ….. chết ngày …..
và bà (B) ….. chết ngày …..

Tôi xin tường trình về cha mẹ và các con – kể cả con nuôi, con riêng, người ở nước ngoài và người đã chết (nếu có) của người để lại di sản:

I. Cha của ông (A) tên là: ….. Năm sinh: …..
CMND số:  ….. thường trú: …..
(Ngày chết (nếu có): ….. có/không có giấy chứng tử …..)

Mẹ của ông (A) tên là: ….. Năm sinh: …..
CMND số: ….. thường trú …..
(Ngày chết (nếu có): ….. có/không có giấy chứng tử …..)

Cha của bà (B) tên là: ….. Năm sinh: …..
CMND số:  ….. thường trú: …..
(Ngày chết (nếu có): ….. có/không có giấy chứng tử …..)

Mẹ của bà (B) tên là: ….. Năm sinh: …..
CMND số: ….. thường trú: …..
(Ngày chết (nếu có): có/không có giấy chứng tử …..)

II. Ông (A) ….. và bà (B) ….. có tất cả ….. người con và có tên như sau:

1. Họ tên: ….. Năm sinh: …..
CMND/CCCD số: …..
Địa chỉ thường trú: …..

2. Họ tên: ….. Năm sinh: …..
CMND/CCCD số: …..
Địa chỉ thường trú: …..

3. Họ tên: ….. Năm sinh: …..
CMND/CCCD số: …..
Địa chỉ thường trú: …..

Tôi xin cam đoan nội dung tờ tường trình trên là đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót bất cứ người thừa kế pháp luật khác.

Xác nhận của UBND Phường
(Chữ ký và thường trú)
……, ngày ….. tháng …..năm …….
Người tường trình
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ thừa kế có cần tờ khai quan hệ nhân thân?

Theo quy định về việc khai nhận di sản thừa kế không có quy định nào yêu cầu tờ khai về quan hệ nhân thân. Tuy nhiên, cần lưu ý tại điều 57 luật công chứng 2014 quy định:

Điều 57. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc.
3. Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

Theo đó, một số trường hợp không có giấy tờ chứng minh quan hệ thì công chứng viên có thể yêu cầu xác minh hoặc yêu cầu giám định. Tuy nhiên, việc UBND phường xác nhận vào tờ khai quan hệ nhân thân thực tế là việc chứng thực chữ ký (chứ không có giá trị pháp lý cho việc xác nhận nhân thân của người để lại di sản). Vì vậy, một số trường hợp UBND phường sẽ từ chối xác nhận vào văn bản này tham khảo tại đây. Theo đó, trường hợp này, người thừa kế chỉ cần cung cấp các giấy tờ chứng minh quan hệ với người để lại di sản như giấy khai sinh, đăng ký kết hôn…

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan