Chủ Nhật (03/07/2022)

Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp khi tạm ngừng kinh doanh có những nghĩa vụ gì? Nghĩa vụ thuế và tờ khai khi tạm ngừng kinh doanh

Kính gửi luật sư! Công ty tôi đang làm thủ tục xin tạm ngưng hoạt động kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Nhưng vẫn chưa nắm rõ là sau khi tạm ngưng hoạt động vậy có cần đóng thuế môn bài hay không? Có nộp lại hóa đơn chưa sử dụng hay không? Thời gian 1 lần tạm ngưng là 11 tháng hay liên tục được 2 năm?

Trả lời

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới bộ phận tư vấn pháp luật của AZLAW. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Nộp thuế môn bài đối khi tạm ngừng kinh doanh

Tại công văn 1263/TCT-KK về nộp thuế môn bài khi tạm ngừng kinh doanh có quy định Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12) thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh. Như vậy nếu tạm ngừng kinh doanh không trọn năm thì vẫn phải nộp thuế môn bài. Ngoài ra, tại nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định:

5. Người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch không phải nộp lệ phí môn bài năm tạm ngừng kinh doanh với điêu kiện: văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước thời hạn phải nộp lệ phí theo quy định (ngày 30 tháng 01 hàng năm) và chưa nộp lệ phí môn bài của năm xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Trường hợp tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh không đảm bảo điều kiện nêu trên thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm

Hóa đơn khi tạm ngừng kinh doanh

Do công ty bạn tạm ngừng kinh doanh chứ không phải giải thể nên không phải nộp lại hóa đơn chưa sử dụng. Về thời hạn tạm ngừng kinh doanh. Điều 206 Luật doanh nghiệp năm 2020 chỉ quy định chung về tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp, không nêu rõ thời hạn tạm ngừng, Tuy nhiên trong Điều 66, Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp năm 2020 đã quy định về thời hạn tạm ngừng kinh doanh như sau:

Điều 66. Đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
1. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.
2. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.
3. Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
4. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.
5. Doanh nghiệp có thể đề nghị đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đồng thời với đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đồng thời với tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định trên, doanh nghiệp sẽ được tạm ngừng 01 năm, có thể gia hạn thời hạn tạm ngừng nhưng tối đa không quá 2 năm. Khi làm thủ tục tạm ngừng hoạt động, doanh nghiệp sẽ phải lưu ý các vấn đề sau:

Thông báo việc tạm ngừng hoạt động đến Phòng đăng ký kinh doanh trước ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động Khi tạm ngừng hoạt động phải hoàn thành các nghĩa vụ về thuế với nhà nước. Trong thời gian tạm ngừng doanh nghiệp vẫn có thể xin hoạt động trở lại. Tuy nhiên trước khi xin hoạt động trở lại sẽ phải thông báo trước với Phòng đăng ký kinh doanh

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay