Thứ Bảy (20/07/2024)

Cơ sở hoạt động sự nghiệp là gì?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Cơ sở hoạt động sự nghiệp là gì? Việc sử dụng tài sản công của cơ sở hoạt động sự nghiệp

Khái niệm cơ sở hoạt động sự nghiệp

Theo quy định tại điều 3 luật quản lý và sử dụng tài sản công 2017 giải thích cơ sở hoạt động sự nghiệp như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
4. Cơ sở hoạt động sự nghiệp là đất, nhà làm việc,công trình sự nghiệp và tài sản khác gắn liền với đất phục vụ hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công lập.

Cơ sở hoạt động sự nghiệp có được phép cho thuê không?

Về cơ sở hoạt động sự nghiệp cũng được đề cập trong chỉ thị 27/CT-TTg năm 2014 cụ thể nghiêm cấm cho thuê lại cơ sở hoạt động sự nghiệp khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền tại mục 4 của chỉ thị như sau:

4. Các cơ quan, đơn vị được đầu tư xây dựng trụ sở mới, khi hoàn thành việc xây dựng và chuyển ra trụ sở mới:
a) Đối với các Bộ, ngành Trung ương: Phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho Bộ Tài chính để xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án xử lý.
b) Đối với các cơ quan thuộc địa phương: phải bàn giao toàn bộ trụ sở làm việc cũ cho cơ quan tài chính để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phương án xử lý.
Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc để sử dụng, cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác (kể cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý) khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đối với các trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh (chuyển trụ sở) có thuê lại địa chỉ của đơn vị sự nghiệp công lập cũng cần lưu ý. Một số trường hợp đã bị yêu cầu bổ sung hồ sơ như sau:

Yêu cầu bổ sung hồ sơ khi thuê tại cơ sở hoạt động sự nghiệp

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan