Thứ Hai (22/07/2024)

Mẫu tờ khai cấp phiếu lý lịch tư pháp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP và mẫu 04/2013/TT-LLTP quy định ở đâu. Hướng dẫn khai tờ khai cấp phiếu lý lịch tư pháp. Các biểu mẫu về tờ khai cấp lý lịch tư pháp sẽ được AZLAW cung cấp trong bài viết này.

Phiếu lý lịch tư pháp là gì?

Phiếu lý lịch tư pháp là văn bản xác nhận về việc có án tích hoặc không có án tích đối với cá nhân Việt Nam hoặc cá nhân nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

Mẫu tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp

Để được cấp lý lịch tư pháp người yêu cầu phải gửi hồ sơ tới Sở tư pháp hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Theo đó, tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp có 2 mẫu theo thông tư 16/2013/TT-BTP
– Mẫu số 03/2013/TT-LLTP trong trường hợp tự yêu cầu cấp
– Mẫu số 04/2013/TT-LLTP trong trường hợp nhận ủy quyền

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP
Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

Ghi chú:
1 Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.
2 Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.
3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.
5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.
6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu. 
Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Mẫu số 04/2013/TT-LLTP
Mẫu số 04/2013/TT-LLTP

Ghi chú:

1 Họ và tên người được ủy quyền hoặc của cha/mẹ người chưa thành niên; ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.
2 Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.
Ghi rõ địa chỉ để liên lạc khi cần thiết.
Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.
5 Ghi rõ mối quan hệ trong trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, concủa người ủy quyền; trong trường hợp này không cần có văn bản ủy quyền.
6 Ghi rõ trong trường hợp có văn bản ủy quyền.
7 Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.
8,9  Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.
10 Trường hợp là người chưa thành niên dưới 14 tuổi thì không phải ghi nội dung này.
11  Kê khai quá trình cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc từ khi từ 14 tuổi trở lên.
12 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

Hướng dẫn khai tờ khai yêu cầu cấp lý lịch tư pháp

Người yêu cầu cấp lý lịch tư pháp khai đầy đủ thông tin vào tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu. Sau đó ký tên tờ tờ khai và gửi tới cơ quan cấp lý lịch tư pháp để thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Xem thêm: Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan