Thứ Ba (16/04/2024)

Trợ cấp người lao động tham gia BHTN do ảnh hưởng Covid (Hướng dẫn chi tiết)

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Quy định, hồ sơ, trình tự nhận trợ cấp người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Cơ sở pháp lý

  • Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/09/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
  • Quyết định 28/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Đối tượng được hưởng trợ cấp

  • Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).
  • Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hưởng trợ cấp

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể như sau:
– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.
– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.
– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.
– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.
– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.
– Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.
Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Inforgraphic về trợ cấp
Inforgraphic về trợ cấp

Thủ tục hưởng trợ cấp Covid

Việc hưởng trợ cấp tương đương với 2 trường hợp được hưởng trợ cấp là công ty và người lao động đã nghỉ việc như sau:

Đối với người lao động đang làm việc

Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với người lao động đã nghỉ việc

Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp Covid online

Việc thực hiện trợ cấp có thể thực hiện online qua VssID đối với (cá nhân đã nghỉ việc) hoặc trang https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn (Đối với cá nhân và công ty)

Đối với cá nhân

Thực hiện qua VssID

Đầu tiên các bạn tải và đăng nhập Vssid sau đó tìm tới mục dịch vụ công -> mục 653 như hình

Hướng dẫn nhận trợ cấp Covid với cá nhân

Sau khi nhập xong, chọn gửi hồ sơ và nhập mã OTP được gửi về điện thoại. Sau khi xong việc sẽ có tin nhắn báo kết quả gửi hồ sơ thành công. Nếu chưa có tài khoản VssID đăng ký theo hướng dẫn đăng ký VssID.

Đăng ký nhận trợ cấp qua trang dịch vụ công

Bước 1: Đăng nhập tài khoản tại https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/

Lưu ý: Tài khoản trên trang dịch vụ công cũng là tài khoản đăng nhập VssID. Nếu chưa có đăng ký theo hướng dẫn ở trên

Bước 2: Chọn “Kê khai hồ sơ” rồi chọn trang 2 sẽ thấy “Hỗ trợ người thao gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”

Bước 3: Kê khai thông tin theo hướng dẫn

Bước 4: Chọn nhận tiền mặt hoặc nhập STK và nhập mã xác nhận sau đó chọn “Xác nhận”

Lưu ý:

1. Tiền hỗ trợ không tính vào tiền BHTN
2. Thời gian nghỉ phải đảm bảo trong khoảng 01/01/2020 – 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu.
3. Nếu đã lãnh BHTN nhưng còn lũy dư ra vài tháng thì vẫn được đăng ký hồ sơ hưởng tiền hỗ trợ này. Thông thường thì BHTN đủ 12 tháng mới cho lãnh trợ cấp nên hầu như ai cũng có lũy dư ra vài tháng sau khi đã dk lãnh tiền bhtn.
4. Nếu gặp vướng mắc về đăng ký hay thủ tục thì các bạn liên hệ Zalo của BHXH địa phương của các bạn để họ giúp đỡ thêm hoặc liên hệ AZLAW hỗ trợ
5. Nhớ lưu số hồ sơ để theo dõi kết quả

Đối với đơn vị sử dụng lao động (công ty)

Theo quy định tại quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, doanh nghiệp chỉ thực hiện nộp hồ sơ cho các trường hợp người lao động đang tham gia BHTN tại thời điểm 30/09/2021 (không bao gồm NLĐ tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên). Việc thực hiện nộp hồ sơ có thể thực hiện như sau:

Nộp hồ sơ qua phần mềm kê khai của các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN

Sử dụng phần mềm kê khai của các nhà I-VAN (Nhà cung cấp dịch vụ kê khai BHXH điện tử) để kê khai và nộp hồ sơ đối với dịch vụ công: Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (600l).

Nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản đã đăng ký và chọn “Kê khai hồ sơ”. Tại phần danh sách thủ tục chọn “Hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19″ (Mã thủ tục 600l)

Bước 2: Đính kèm mẫu 02 theo quyết định 28/2021/QĐ-TTg (doanh nghiệp in, đóng dấu, scan) và gửi kèm mẫu số 01 và chọn “Kê Khai” và nhập mã pin chữ ký số để gửi hồ sơ. Sau khi nhập đúng mã PIN, hệ thống xuất hiện thông báo nộp hồ sơ thành công.

Bước 3: Sau khi hoàn thành có thể vào mục “Lịch sử kê khai” để lấy mã hồ sơ tra cứu quá trình thực hiện

Lưu ý:
– Tại thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp ghi theo mã ngân hàng (Tại mẫu 01) do cơ quan bảo hiểm cung cấp
– Gửi kèm mẫu 01 (theo yêu cầu của BHXH) đây chính là file mà bên BHXH gửi cho doanh nghiệp – Vấn đề này doanh nghiệp có thể liên hệ cán bộ trực tiếp quản lý về BHXH của đơn vị để được rõ hơn

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan