Thứ Hai (22/07/2024)

Xử phạt vi phạm về quản lý và sử dụng con dấu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mất dấu và mất đăng ký mẫu dấu xử phạt bao nhiêu tiền? Mức phạt vi phạm và căn cứ xử phạt về quản lý và sử dụng con dấu

Con dấu và mẫu đăng ký con dấu là một trong các tài liệu quan trọng của các tổ chức. Do vậy, việc quản lý và xử dụng con dấu cũng được pháp luật quy định một cách chặt chẽ. Nếu trong quá trình quản lý và sử dụng không chú ý có thể bị xử phạt rất nặng. Căn cứu xử phạt đối với các hành vi về quản lý và sử dụng con dấu theo quy định tại nghị định 144/2021/NĐ-CP theo đó mức phạt tiền của tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền của cá nhân

Điều 4. Quy định về mức phạt tiền tối đa, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính
2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Mức phạt khi làm mất đăng ký mẫu dấu

Mức phạt cụ thể đối với hành vi làm mất đăng ký mẫu dấu được quy định tại điểm a khoản 1 điều 12 của nghị định 144/2021/NĐ-CP, chúng tôi trích dẫn lại căn cứ mức phạt như sau:

Điều 13. Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không thực hiện thủ tục cấp lại khi Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bị mất;
b) Không thực hiện thủ tục đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu đã được cấp trước đó cho cơ quan đăng ký mẫu con dấu khi Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu bị hỏng;

Như vậy, đối với trường hợp này, nếu các đơn vị làm mất đăng ký mẫu dấu nhưng không thực hiện cấp lại sẽ bị xử phạt ở mức 1.500.000 VNĐ

Xem thêm: Quy định về con dấu doanh nghiệp

Mức xử phạt khi làm mất con dấu

Mức xử phạt đối với hành vi làm mất con dấu được quy định tại điểm d khoản 2 điều 13 của nghị định 144/2021/NĐ-CP, chúng tôi trích dẫn lại căn cứ mức phạt như sau:

Điều 13. Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
b) Không đăng ký lại mẫu con dấu theo quy định của pháp luật;
d) Mất con dấu mà quá 02 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện mất con dấu, cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu trước đó và cơ quan Công an xã, phường, thị trấn nơi xảy ra mất con dấu.

Như vậy, đối với trường hợp mất con dấu của cơ quan tổ chức mức phạt tiền sẽ gấp 2 lần, do vậy theo quy định về mức xử phạt hành chính mức phạt đối với hành vi làm mất con dấu là 5.000.000 VNĐ. Tương tự như trường hợp mất đăng ký mẫu dấu nếu có thông báo cho cơ quan công an gần nhất khi mất con dấu thì trường hợp này sẽ không bị xử phạt.

Lưu ý: Đối với các trường hợp cơ quan, tổ chức là doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 khi mất con dấu chỉ cần khắc lại dấu và sử dụng mà không bị xử phạt theo quy định này.

Xem thêm: Tra cứu mẫu dấu của doanh nghiệp

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan