Thứ Tư (19/01/2022)

Xử phạt vi phạm về quản lý và sử dụng con dấu

Mất dấu và mất đăng ký mẫu dấu xử phạt bao nhiêu tiền? Mức phạt vi phạm và căn cứ xử phạt về quản lý và sử dụng con dấu

Con dấu và mẫu đăng ký con dấu là một trong các tài liệu quan trọng của các tổ chức. Do vậy, việc quản lý và xử dụng con dấu cũng được pháp luật quy định một cách chặt chẽ. Nếu trong quá trình quản lý và sử dụng không chú ý có thể bị xử phạt rất nặng. Căn cứu xử phạt đối với các hành vi về quản lý và sử dụng con dấu theo quy định tại nghị định 167/2013/NĐ-CP theo đó mức phạt tiền của tổ chức gấp 2 lần mức phạt tiền của cá nhân

Điều 4. Quy định về mức phạt tiền
2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 (hai) lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Mức phạt khi làm mất đăng ký mẫu dấu

Mức phạt cụ thể đối với hành vi làm mất đăng ký mẫu dấu được quy định tại điểm a khoản 1 điều 12 của nghị định 167/2013/NĐ-CP, chúng tôi trích dẫn lại căn cứ mức phạt như sau:

Điều 12. Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất hoặc hư hỏng giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;
b) Không đăng ký lại mẫu dấu với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Như vậy, đối với trường hợp này, nếu các đơn vị làm mất mẫu con dấu nhưng có đơn trình báo ra cơ quan công an gần nhất ngay khi làm mất mẫu con dấu và đăng ký lại mẫu dấu với cơ quan có thẩm quyền thì sẽ không bị xử phạt. Với các trường hợp không thông báo mất mẫu dấu thì sẽ bị xử phạt với mức 1.500.000 VNĐ

Xem thêm: Quy định về con dấu doanh nghiệp

Mức xử phạt khi làm mất con dấu

Mức xử phạt đối với hành vi làm mất con dấu được quy định tại điểm d khoản 2 điều 12 của nghị định 167/2013/NĐ-CP, chúng tôi trích dẫn lại căn cứ mức phạt như sau:

Điều 12. Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Khắc các loại con dấu mà không có giấy phép khắc dấu hoặc các giấy tờ khác theo quy định;
b) Sử dụng con dấu chưa đăng ký lưu chiểu mẫu dấu hoặc chưa có giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;
c) Tự ý mang con dấu ra khỏi cơ quan, đơn vị mà không được phép của cấp có thẩm quyền;
d) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất con dấu đang sử dụng;

Như vậy, đối với trường hợp mất con dấu của cơ quan tổ chức mức phạt tiền sẽ gấp 2 lần, do vậy theo quy định về mức xử phạt hành chính mức phạt đối với hành vi làm mất con dấu là 5.000.000 VNĐ. Tương tự như trường hợp mất đăng ký mẫu dấu nếu có thông báo cho cơ quan công an gần nhất khi mất con dấu thì trường hợp này sẽ không bị xử phạt.

Lưu ý: Đối với các trường hợp cơ quan, tổ chức là doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 khi mất con dấu chỉ cần khắc lại dấu và sử dụng mà không bị xử phạt theo quy định này.

Xem thêm: Tra cứu mẫu dấu của doanh nghiệp

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay