Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 8

Khác nhau giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh

Nhiều khách hàng có thắc mắc đối với việc lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh? Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu xem chi nhánh hay địa điểm kinh doanh khác nhau như thế nào?

Chi nhánh công ty

Định nghĩa
Định nghĩa tại Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Thủ tục thành lập
– Khi thành lập chi nhánh cần sự đồng ý của hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên. Trong hồ sơ thành lập cần biên bản họp và quyết định của các đối tượng này
– Chi nhánh có mã số thuế riêng, con dấu riêng của chi nhánh
– Tên chi nhánh bắt buộc phải có chữ “chi nhánh”

Vấn đề kế toán
– Chi nhánh phải kê khai và nộp thuế riêng (trừ trường hợp không phát sinh doanh thu)
– Có thể làm hoá đơn riêng hoặc sử dụng chung hoá đơn với công ty

Địa điểm kinh doanh

Định nghĩa
Theo định nghĩa tại luật doanh nghiệp 2014: “Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể

Thủ tục thành lập
– Thẩm quyền lập địa điểm kinh doanh do đại diện theo pháp luật gửi thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh (không bắt buộc phải có sự đồng ý của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên)
– Địa điểm kinh doanh không có mã số thuế, con dấu
– Tên địa điểm kinh doanh đặt ít có ràng buộc, tuy nhiên thực tế vẫn phải có tính chất phân biệt với các địa điểm kinh doanh khác của cùng đơn vị

Về vấn đề kế toán:
– Địa điểm kinh doanh không phải kế khai nộp thuế, việc kê khai nộp thuế sẽ do chi nhánh hoặc công ty chủ quản thực hiện
– Chỉ có thể sử dụng chung hoá đơn với công ty mẹ

Như vậy, chi nhánh và địa điểm kinh doanh cơ bản có một vài sự khác nhau nhất định. Tuỳ vào mục đích thành lập mà có thể lựa chọn một trong hai loại hình này, nếu chưa rõ khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài luật sư tư vấn pháp luật 19006165 để được hỗ trợ

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165