Thứ Hai (22/07/2024)

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoài

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thay đổi địa chỉ công ty vốn nước ngoài như thế nào? Những công việc cần thực hiện khi thay đổi địa chỉ công ty nước ngoài? Hướng dẫn thủ tục thay đổi địa chỉ công ty vốn nước ngoài.

Các trường hợp thay đổi địa chỉ công ty vốn nước ngoài

Trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể đồng thời là địa điểm thực hiện dự án của công ty. Do vậy, chia hai trường hợp thay đổi như sau:
– Địa chỉ trụ sở đồng thời là địa điểm thực hiện dự án
– Địa chỉ trụ sở khác với địa điểm thực hiện dự án

Lưu ý: Công ty vốn nước ngoài do Cục thuế (tỉnh, thành phố) quản lý. Do vậy, khi đổi địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoài cùng tỉnh, thành phố không phải thực hiện chuyển cơ quan thuế quản lý.

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoài

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở sẽ thực hiện thành 2 bước tại phòng đăng ký kinh doanh và phòng đầu tư áp dụng với trường hợp công ty đã tách giấy chứng nhận đầu tư. Đối với trường hợp chưa tách giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ phải thực hiện thủ tục này đồng thời với việc thay đổi địa chỉ

Thay đổi đia chỉ trụ sở chính trên đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi
– Biên bản họp, quyết định của đại hội đồng cổ đông/hội đồng thành viên
– Thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở của công ty
– Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
– Giấy tờ pháp lý của người được ủy quyền

Cơ quan giải quyết: Phòng ĐKKD nơi công ty đặt trụ sở

Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Xem thêm: Thay đổi địa chỉ công ty như thế nào?

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án trên đăng ký đầu tư

Hồ sơ thay đổi:
– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
– Bản sao chứng thực đăng ký đầu tư/đăng ký doanh nghiệp
– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư
– Tài liệu về trụ sở mới (hợp đồng thuê, sổ đỏ…)
– Báo cáo tài chính kiểm toán trong 2 năm gần nhất

Cơ quan giải quyết: Phòng đầu tư – Sở KHĐT nơi công ty đặt trụ sở (BQL KCN nếu công ty trong KCN)

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

Lưu ý:
– Địa điểm không được sử dụng chung cư, tập thể. Trường hợp địa điểm là nhà xưởng phải đáp ứng các quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy.
– Doanh nghiệp cần thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án tới thời điểm thay đổi
– Trường hợp đổi địa chỉ thay đổi thông tin con dấu thì cần thay đổi con dấu.

Xem thêm: Báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thủ tục thay đổi trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Thực hiện thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh
Bước 2: Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan